Riktade FoU-medel Folktandvården, Region Uppsala | Unit

Riktade FoU-medel Folktandvården, Region Uppsala

Unit information

name:
Riktade FoU-medel Folktandvården, Region Uppsala
description:

Folktandvården i Uppsala län utlyser medel för forskning två gånger per år, i maj och november. FoU-medlen riktar sig till personer med begränsad erfarenhet av FoU-arbete eller till personer som befinner sig i början av sin forskarkarriär. Sökande som har disputerat kan söka medel för att starta projekt, men förväntas även ha extern finansiering vid en förnyad ansökan för projektet.
För att ansöka om forsknings- och utvecklingsmedel måste du vara anställd av Folktandvården i Uppsala län. Ansökan skall gälla ett forskningsprojekt med anknytning till Folktandvårdens verksamhet.

Folktandvården Uppsala län

address:
Folktandvårdens Ledningskontor
zip code and city:
751 85 Uppsala
phone:
018-611 64 89
e-mail:
url-link:
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit

Other information about the unit

Folktandvården Uppsala län
Unit is updated | updated: 2017-12-05 by Helene Lindroth |

Riktade FoU-medel Folktandvården, Region Uppsala | Unit, from Riktade FoU-medel Folktandvården, Landstinget i Uppsala län
http://au.researchweb.org/is/en/ftvlul/unit/1041