FoU Region Örebro län

Du är också välkommen att besöka Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta Helena Sävenstrand på e-mail:

Nya projekt

Ann-Kristin Rönnberg
2019-11-06
Scoring systems with high predictive value in identification of pregnancies at high risk of complications during delivery can potentially ensure adequate level of surveillance and experience in health care staff and also improve relevant information to the woman. At the same time, low risk ...
Published
Elin Karlsson
2019-10-31
Bakgrund Hörselnedsättning är vanligt förekommande i befolkningen och skapar konsekvenser i människors vardagsliv, ofta med begränsad delaktighet som följd (Gates & Mills, 2005). Trots att vardagsfunktionalitet är centralt för delaktighet i samhället saknas det idag frågeformulär som ...
Published
Amaya C. Lagos
2019-10-31
Methicillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en av de viktigaste multiresistenta bakterierna som vi idag har problem med i modern sjukvård. Molekylärbiologisk typning av MRSA används vid smittspårning kring all nya fall och ju tidigare man upptäcker ett eventuellt utbrott desto ...
Published
Henrik Ugge
2019-10-30
Spridning av prostatacacer till lymfkörtlar är förknippat med dålig prognos. Studier talar för att immunförsvaret förhindrar etablering av tumörer, men att cancerceller kan komma runt detta bl.a. genom att tillkalla antiinflammatoriska immunceller av typen regulatoriska T-celler ...
Published
Magdalena Kättström
2019-10-29
Syftet med studien är att undersöka om det finns en mer effektiv behandling för obehandlad kronisk lymfatisk leukemi. Studien utförs för att undersöka om studieläkemedlet Acalabrutinib i kombination med Venetoclax med eller utan Obinutuzumab, är effektivt och säkert vid behandling av ...
Published
Ola Nilsson
2019-10-24
Endast en minoritet av barn som söker vård för kortväxthet kan ges en exakt mekanistisk diagnos såsom tillväxthormonbrist. Oftare används diagnosen "idiopatisk kortvuxenhet". Detta projekt undersöker de underliggande genetiska faktorer och molekylära mekanismer som orsakar bristande ...
Published
Olof Nilsson
2019-10-23
Vid operation av cancer i munhålan är det viktigt att kunna avgöra utbredningen av tumören eftersom det avgör hur mycket vävnad som behöver opereras bort. Bedömningen görs i vanligt vitt ljus med pannlampa och/eller operationslampa. Narow band Imaging (NBI) är en teknik där vanligt vitt ...
Published
Niclas Johansson
2019-10-22
Exponering för hand–armvibrationer vibrationer är vanligt förekommande i arbetslivet och medför ökad risk för skada eller ohälsa. Enligt AFA utgör vibrationsskador 36% av alla godkända arbetssjukdomar. Antalet yrkesverksamma i Sverige som utsätts för hand–armvibrationer vibrationer ...
Published


FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://au.researchweb.org/is/en/fourol