Group Advisory panel members

Ronny Gunnarsson
Jane Carlsson

, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref_id=5801&group=1