Group Advisory Panel members

Mats Wahlqvist M
Bengt Mattsson B
Annika Billhult B
Ronny Gunnarsson R

, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref_id=2863261&group=1