Group Advisory panel members

Cecilia Björkelund
Ronny Gunnarsson
Jörgen Thorn

, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref_id=2826651&group=1