Group Advisory panel members

Margareta Söderström
Stig Holm
Calle Bengtsson

, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref_id=261&group=1