Group Advisory panel members

Margareta Möller
Cecilia Björkelund
Ronny Gunnarsson
Kerstin Segesten

, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref_id=2443471&group=1