Group Advisory panel members

Bengt Mattsson
Ronny Gunnarsson
Anders Wimo

, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref_id=1701061&group=1