Publication: Cervical thickness of the mandibular alveolar process and skeletal bone mineral density

Cervical thickness of the mandibular alveolar process and skeletal bone mineral density.
Jonasson G, Kiliaridis S, Gunnarsson R.
Acta Odontol Scand. 1999 Jun:57(3):155-61.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=9891