Publication: The predictive value of microbiologic diagnostic tests if asymptomatic carriers are present

The predictive value of microbiologic diagnostic tests if asymptomatic carriers are present.
Stat Med 2002 Jun 30:21(12):1773-85.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=91