Publication: FoU-Rapport nr 033 - Läkemedelsanvändning hos äldre i särskilt boende - modell för kvalitetssäkring och uppföljning av läkemedelsordinationer

FoU-Rapport nr 033 - Läkemedelsanvändning hos äldre i särskilt boende - modell för kvalitetssäkring och uppföljning av läkemedelsordinationer.
Henriksson M, Salari N, Nilsson B, Gunnarsson R.
Borås: FoU-Enheten primärvården Södra Älvsborg; 1999.

Abstract

Syfte:

Att utvärdera konsekvenserna av ett projekt i samverkan mellan Vårdcentralen Boda (Primärvården Borås-Bollebygd), Servicehuset Bodaklint (Brämhults Kommundel, Borås) och Apoteket Kronan, Borås (Apoteksbolaget) avseende läkemedelsordinationer.

Metod:

I projektet har vi prövat en modell för kvalitetssäkring och uppföljning av läkemedelsordinationerna för äldre i särskilt boende (Ålderdomshem, Sjukhem, Servicehus, Gruppboenden etc).

Resultat:

Hos 50% av patienterna gjorde genomgången att medicineringen ändrades.

Slutsats:

Projektet visade att det gick att förbättra läkemedelsanvändningen ytterligare.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=81991