Publication: Selective Cholecystectomy: using an evidence-based prediction model to plan for cholecystectomy

Selective Cholecystectomy: using an evidence-based prediction model to plan for cholecystectomy.
ANZ J Surg 2018 Oct 8


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=3052711