Publication: Factors correlating to the propensity of general practitioners to substitute borderline vitamin B12 deficiency

Factors correlating to the propensity of general practitioners to substitute borderline vitamin B12 deficiency.
Cham G, Davis N, Strivens E, Traves A, Manypeney G, Gunnarsson R.
Scand J Prim Health Care 2018 Jun 22:1-7.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=2981011