Publication: The correlation between diverticulosis and redundant colon

The correlation between diverticulosis and redundant colon.
Int J Colorectal Dis 2017 Sep 20


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=2782741