Publication: Survey of Australian dermatologists' perceptions and experiences with isotretinoin-induced depression and suicide

Survey of Australian dermatologists' perceptions and experiences with isotretinoin-induced depression and suicide.
Rea S, Tucker S, Frittelli V, Gunnarsson R.
The Australasian journal of dermatology 2017


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=2700971