Publication: Water aerobics reduces sick leave due to low back pain during pregnancy

Water aerobics reduces sick leave due to low back pain during pregnancy.
J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2006:35(4):465-71.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=26051