Publication: Chest pain risk assessment in Indigenous and non-Indigenous Australians using HEART Score

Chest pain risk assessment in Indigenous and non-Indigenous Australians using HEART Score.
Bodapati SN, Gunnarsson R, McBride WJ, Stone R, Sutcliffe S.
Emerg Med Australas 2016 Jan 11


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=2300631