Publication: Infra-renal abdominal aortic calcification volume does not predict small abdominal aortic aneurysm growth

Infra-renal abdominal aortic calcification volume does not predict small abdominal aortic aneurysm growth.
Hendy K, Gunnarsson R, Cronin O, Golledge J.
Atherosclerosis 2015 Nov:243(1):334-8.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=2279501