Publication: Factors Associated with Patency Following Angioplasty of Hemodialysis Fistulae

Factors Associated with Patency Following Angioplasty of Hemodialysis Fistulae.
Neuen BL, Gunnarsson R, Baer RA, Tosenovsky P, Green SJ, Golledge J, Mantha ML.
J Vasc Interv Radiol 2014 Jul 4


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=2013071