Publication: Lactose intolerance and long-standing pelvic pain after pregnancy: a case control study

Lactose intolerance and long-standing pelvic pain after pregnancy: a case control study.
Granath A, Hellgren M, Gunnarsson R.
Acta Obstet Gynecol Scand 2007 Oct 19:86(10):1273-6.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=191