Publication: Predictors of Patency after Balloon Angioplasty in Hemodialysis Fistulas: A Systematic Review

Predictors of Patency after Balloon Angioplasty in Hemodialysis Fistulas: A Systematic Review.
Neuen BL, Gunnarsson R, Webster AC, Baer RA, Golledge J, Mantha ML.
J Vasc Interv Radiol 2014 Jun 2:25(6):917-924.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=1860761