Publication: Urinodling har tveksamt värde vid beslut om antibiotikabehandling av patienter på äldreboenden

Urinodling har tveksamt värde vid beslut om antibiotikabehandling av patienter på äldreboenden.
Sundvall P, Ulleryd P, Gunnarsson R.
Stockholm: Medicinska riksstämman; 2011.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=1456341