Anders Hansson, Medicinska vetenskaper

Basic information

name:
Anders Hansson
profession:
Distriktsläkare
email:

Work

department:
Universitetssjukvårdens forskningcentrum, UFC, Örebro
workplace:
Södra Grev Rosengatan, Box 1613
phone number:
0733-608891
city:
701 15 Örebro
country:
Sverige

Qualified assistance

Lecturer

target group and cost:
Sjukvårdspersonal och tjänstemän i primärvården.
Handläggare och tjänstemän inom Försäkringskassan.

Arvode ca 5000 kr för 1½-2 timmars föreläsning.
orientation/description:
Arbetsorganisation, teamarbete, läkares yrkesroll, samarbete inom vårdens organisationer och med utomstående aktörer.

Tutor

target group and cost:
Handledning av forskningsarbete bland all personal i primärvården.
Handledning av ST i allmänmedicin.
orientation/description:
Forskningsmetodik, upplägg av studier, granskning av manus, speciellt med kvalitativ inriktning.

Doctoral Thesis (1)

Article - Peer reviewed scientific (14)

 1. Vallo Hult H, Hansson A, Svensson L, Gellerstedt M.
  Health Informatics J 2019:1460458219833099.
  Web of Science® citations 1
 2. Scand J Prim Health Care 2018:36(2):180-188.
  Web of Science® citations 0
 3. Brodersen J, Hansson A, Johansson M, Siersma V, Langenskiöld M, Pettersson M.
  Journal of patient-reported outcomes 2017:2
 4. Hansson A, Svensson A, Ahlström BH, Larsson LG, Forsman B, Alsén P.
  Scand J Public Health 2017:1403494817716001.
  Web of Science® citations 4
 5. [ST-doctors believe scientific courses should relate more to everyday practice].
  [ST-läkare vill se praktisk nyt av FoU-kurser. Intervjustudie visar på viljan att lära vetenskapligt kritiskt tänkande.]
  Lakartidningen 2013:110(22):1098-9.
 6. Hansson A, Brodersen J, Reventlow S, Pettersson M.
  Health, Risk and Society 2012:14(4):341-359.
  Web of Science® citations 20
 7. Hansson A, Arvemo T, Marklund B, Gedda B, Mattsson B.
  Scand J Public Health 2010:38(1):78-85.
  Web of Science® citations 37
 8. Hansson A, Friberg F, Segesten K, Gedda B, Mattsson B.
  J Interprof Care 2008:22(1):5-16.
  Web of Science® citations 46

Conference Paper - Peer reviewed (2)

 1. Svensson A, Larsson L, Hansson A.
  Belfast, Northern Ireland: 17th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2016), The University of Ulster, Belfast, Northern Ireland, UK, 1-2 September 2016; 2016.
 2. Taormina, Italien: EBHC; 2015.

Report (4)

 1. Hansson ah, Larsson L, Svensson A, Ahlsén P, Hedman Ahlström B, Forsman B.
  2016.
 2. Hansson ah, Ahlsén pa, Larsson L, Svensson A, Hedman Ahlström B.
  2015.

Article - Other scientific (3)

 1. [Flawed report on screening for abdominal aortic aneurysm--redo!]
  [Bristfällig rapport om screening för bukaortaaneurysm - gör om!]
  Johansson M, Jørgensen KJ, Marklund B, Hansson A, Brodersen J.
  Lakartidningen 2016:113
 2. Johansson M, Juhl Jörgensen K, Marklund B, Hansson A, Brodersen J.
  Läkartidningen 2016:113:DU6S.

Accepted, not yet published publications

Flipped healthcare for better or worse - Vallo Hult M, Gellerstedt M, Svensson L; Health Informatics Journal

Education (free text)

Läkarexamen vid Gbg:s Universitet1981-02-23
Legitimerad läkare1983-03-25
Specialist i allmänmedicin1992-11-30
Specialistexamen i allmänmedicin1992-11-20

Grundläggande forskningsmetodik 5 hp, Sahlgrenska akademin (SU), 1999-03-11
Kvalitativ forskningsmetodik 5p, SU, 2000-05-09
Kvantitativ forskningsmetodik 5p, SU, 2000-09-12

Disputerade november 2008 på avhandlingen: "Nya problem, gamla strategier - om distriktsläkares yrkesroll och attityder samarbete". https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/18667/2/gupea_2077_18667_2.pdf

Forskarhandledning 5 hp, SU, våren 2009
Högskolepedagogik 5 hp, SU, hösten 2011

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
40% 2018 2018
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Närsjukvårdsområde söder - Askersunds vårdcentral workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Tjänstledig 60% för tjänstgöring inom universitetssjukvården Region Örebrolän 40% och adjungerad lektor Örebro Universitet 20%.

50% 2016 2018
Statligt - Universitet - Örebro Universitet - Medicinska vetenskaper
20% 2016
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Närsjukvårdsområde söder - Kumla vårdcentral workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Anställd Kumla VC. 10% klinisk tjänstgöring och 50% ALF-postdoc. 20% forskningshandledare UFC. Klinisk lektor 10% på läkarprogrammet termin 11 sedan 2015-11-01.

60% 2015 2016
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Forskningshandledare, distriktsläkare

40% 2015 2015
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
80% 2014 2014
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Övrigt workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
20% 2014 2014
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 2006 2013
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt Show info
Distriktsläkare 60% i Lysekil/Brastad.

60% 2003 2004
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt Show info
Studierektor för ST i allmänmedicin

20% 2003 2005
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt Show info
Arbatade som distriktsläkare i Sotenäs kommun.

100% 1995 2002
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Hjällbo vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
FV i allmänmedicin fram till 30/4 1992

Anställd som distriktsläkare på Hjällbo VC fram till 30/4 1995.

100% 1990 1995

Handledarkompetens för handledning under medicintermin 6 och 10, inst för allmänmedicin GU, 1994.
Handledarkompetens för TYK-studenter.
Handledarkompetens för ST-läkare i allmänmedicin.

Föreläsningar och andra utbildningsinsatser

2009

 1. 7/1: Föreläsning för ST-A i Göteborg, Kungshöjd. Ca 2 timmar. Ansv. Britt Bergström
 2. 25/2: Föreläsning på avhandlingens tema för nätverk av forskare på sjukskrivningsprocessen, Stockholm. Ca 2 timmar. Ansv. ?
 3. 13/3: Föreläsning på ST-ledarskapsutbildning Jönköping om läkarrollen. Ansv. Ebbe Lundgren. 2 timmar. (PS)
 4. 19/3: Föreläsning för ST-A Fyrbodal om avhandlingens tema. Ansv. Inger Hagqvist. 2 timmar.
 5. 16/9: Föreläsning på kursen Utvärderingsmetoder inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp, NÄL, ansvarig kursgivare prof. Juri Kartus, 1,5 timme. (PF)
 6. 10-11/12: Workshopledare och handledare i workshopen Att skriva projektplan vid konferensen Projektverkstaden, anordnad av FoU-enheten PV Gbg. 2x4 timmar. (PF)

2010

 1. 24/3: Föreläsning SFAM Umeå om distriktsläkarens yrkesroll ca 2 timmar. (PF)
 2. 12/5: MFM310 kvalitativa metoder del 1, 7.5 hp. 8 timmar.
 3. 27/5: MFM310 kvalitativa metoder del 2, 7,5 hp. 4 timmar.
 4. 10-12/8: Kurs i Allmänmedicinskt arbetssätt för ST-A. 3x8=24 timmar. Kursansv. Olle Lyngstam.
 5. 17-18/8: Kurs nr 2 i Allmänmedicinskt arbetssätt för ST-A. 2x8=16 timmar. Kursansv. Olle Lyngstam.
 6. 13/10: Föredrag för kurs i Multimodal kognitivt beteendeinriktad behandling och rehabilitering 15 hp, 3 timmar. Arrangör Avd för uppdragsutbildning, Uppsala universitet. (PF)

2011

 1. 26/4: Föreläsning om Empirisk-holistiska metoder, del I, i forksningsmetodikkurs MFM310, Göteborg. 8 timmar.
 2. 10/5: Föreläsning om Empirisk-holistiska metoder, del II, i forksningsmetodikkurs MFM310, Göteborg. 8 timmar.
 3. 19/5: Föreläsning om Empirisk-holistiska metoder, del II, i forksningsmetodikkurs MFM310, Vänersborg. Tillsammans med Siv Bäck. 8 timmar.
 4. 7-9/6: Kursledare för kurs i Allmänmedicinskt arbetssätt för ST-läkare i Allmänmedicin i Uddevalla. 20 timmar. Föreläsningar delvis baserade på avhandlingsarbetet.
 5. 18/8: Föreläsning om läkarens yrkesroll för AT-läkare i Fyrbodal. Plats: FoUU-centrum i Vänersborg. 2 timmar.
 6. 14/9: Föreläsning om distriktsläkarens yrkesroll och teamarbete för DL Jönköpings läns landsting. Plats: Nässjö. 1 ½ timme.
 7. 20/9: Föreläsning om distriktsläkarens yrkesroll och teamarbete för DL Jönköpings läns landsting. Plats: Jönköping. 1 ½ timme.
 8. 7/10: Föreläsning Forskning i primärvård, på kursen Utvärderingsmetoder inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp, NÄL, ansvarig kursgivare prof. Juri Kartus, 1,5 timme.
 9. 17-18/11: Workshopledare och handledare i workshopen Att skriva en vetenskaplig artikel samt Att skriva en projektplan, vid konferensen Projektverkstaden, anordnad av FoU-enheten PV Borås. Ingår som del i doktorandkurs. 3x2 timmar.

2012

 1. 26/4: Föreläsning i kvalitativ metod, del I, i MFM310, Vänersborg. 3 timmar.
 2. 10/5: Föreläsning i kvalitativ metod, del II, i MFM310, Vänersborg. 6 timmar.
 3. 27/8: Föreläsning i allmänmedicinskt arbetssätt för ST-A i VGR, Hållö. 2 timmar.
 4. 12/11: Föreläsning om aortaaneurysmscreening, tillsammans med John Brodersen, på Legedagerne i Köpenhamn. 3 timmar.
 5. Föreläsning Forskning i primärvård, på kursen Utvärderingsmetoder inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp, NÄL, ansvarig kursgivare prof. Juri Kartus, 1,5 timme

2013

 1. Kursledare och initiativtagare till Vetenskapligt Förhållningssätt för ST-läkare i primär- och slutenvård i Fyrbodal, VGR. Förebilden är liknande kurs för blivande allmänläkare som ges vid Köpenhamns Universitet och är en kortare variant av den mer avancerade FoU-kurs som vi tidigare har erbjudit våra ST-läkare i VGR. Bygger på EBM-metodik och PBL enligt McMaster. 20 dagar. Föreläsning ca 6 timmar. Handledning på kritisk litteraturgranskning 5x3 h.
 2. Föreläsning "Att hantera medicinsk osäkerhet" för ST-A i kursen Allmänmedicinskt arbetssätt. 4 h.
 3. Föreläsning Forskning i primärvård, på kursen Utvärderingsmetoder inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp, NÄL, ansvarig kursgivare prof. Juri Kartus, 1,5 timme.

2014

 1. Kurs i Vetenskapligt Förhållningssätt för ST-läkare i primär- och slutenvård i Fyrbodal, VGR. Kurstid 20 dagar. Föreläsning ca 4,5 timmar. Handledning kritisk litteraturgranskning 7x3 h.
 2. Föreläsning "Att hantera medicinsk osäkerhet" för ST-A i kursen Allmänmedicinskt arbetssätt, 4 h.

2015
Kursledare för Vetenskapligt Förhållningssätt för ST-läkare i primär- och slutenvård i Fyrbodal, VGR. Kurstid 20 dagar. Föreläsning ca 4,5 timmar. Handledning kritisk litteraturgranskning 7x3 h. 

2016

 1. Kursledare för Vetenskapligt Förhållningssätt för ST-läkare i Region Örebro län, under ht -16. Kursen motsvarar 20 arbetsdagar. Egna föreläsningar under kursen, 3 x 1 1/2 timme vardera: "Att formulera en forskningsfråga"; "EBM"; "Kvalitativ metodik". Seminarieledare på momentet "Kritisk litteraturgranskning", motsvarande 5x3 h.
 2. Adjungerad lektor 20 % på läkarutbildningen Örebro Universitet. Föreläsare på momentet "Patientsamtalet" T2 1/2, ca 2 timmar. Seminarieledare IPS på KTC, T11, 1 1/2 dag. Anordnar och föreläser delvis på temadagen "Att möta den andre", T6. Seminarieledare på inspelningsövningar om patientsamtalet T4 med läkar- och sjuksköterskestudenter. Föreläsa 20 min om Interprofessionellt samarbete på T1 för läkar-, arbetsterapeut- och sjuksköterskestudenter, seminarieledare på dagens seminarium.

2017

 1. Kursledare för kursen Vetenskapligt Förhållningssätt för ST-läkare i RÖL, motsvarande 20 arbetsdagar för deltagarna under ht -17. Egna föreläsningar: "Att formulera en forskningsfråga" och "EBM". Handledare för sex deltagarnas vetenskapliga rapporter (litteraturstudier), omfattande 6 seminariedagar.
 2. Adjungerad lektor 20 % på läkarutbildningen Örebro Universitet. Föreläsare på momentet "Patientsamtalet" T2 1/2, ca 2 timmar. Seminarieledare IPS på KTC, T11, 1 1/2. Anordnar och föreläser delvis på temadagen "Att möta den andre", T6. Seminarieledare på inspelningsövningar om patientsamtalet T4 med läkar- och sjuksköterskestudenter. Föreläser 20 min om Interprofessionellt samarbete på T1 för läkar-, arbetsterapeut- och sjuksköterskestudenter, seminarieledare på dagens seminarium.

2018

 1. Ingår i kursledningen för Vetenskapligt Förhållningssätt för ST-läkare i RÖL (Margareta Möller kursledare), motsvarande 20 arbetsdagar för deltagarna under ht -18. Egna föreläsningar: "Att formulera en forskningsfråga" och "EBM", 2x1 1/2 h. Seminarieledare för deltagarnas vetenskapliga arbete (litteraturstudier), 6 seminariedeltagare och 6 seminariedagar.
 2. Adjungerad lektor 20 % på läkarutbildningen Örebro Universitet. Föreläsare på momentet "Patientsamtalet" T2 1/2, ca 2 timmar. Seminarieledare IPS på KTC, T11, 1 1/2. Anordnar och föreläser delvis på temadagen "Att möta den andre", T6, ca 30 min. Seminarieledare på inspelningsövningar om patientsamtalet T4 med läkar- och sjuksköterskestudenter, 2x3 h. Föreläser 20 min om Interprofessionellt samarbete på T1 för läkar-, arbetsterapeut- och sjuksköterskestudenter, seminarieledare på dagens seminarium. Seminarieledare. Initierar och leder två seminariedagar för T6 studenter, med handledning på videoinspelade patientsamtal. Leder själv två seminarier à 3 timmar.

Studierektor

Studierektor för ST-läkare i allmänmedicin i Fyrbodal, VGR, under tiden 2005-2016. Omfattning 20-50%.

Handledning 

 1. Huvudhandledare för Minna Johansson 2010-11 och därefter bihandledare. Handledningstid ca 20 timmar. Halvtidsseminarium 15-09-23 och disputation 18-08-24. Avhandlingens titel ”Evaluating benefits and harms of screening – the streetlight effect”.
 2. Bihandledare till Helena Vallo Hult, sjukhusbibliotekarie NU-sjukvården, 2017-, ca 10 timmar. Halvtidseminarium 17-12-19. Titel på seminariet: ”ICT as support for learning: Demanding new competence among Physicians”. Första artikeln, se ref. 14 (accepterad men ännu ej publicerad).
 3. Bihandledare för Jacques Shebehe, nyligen antagen som doktorand vid Örebro Universitet. Huvudhandledare på hans första artikel om relationen mellan återinskrivningar av personer >65 år och primärvårdens arbetssätt med sköra äldre: Is readmission to hospital within 30 days after discharge a good way of measuring primary health care’s work with elderly patients? ca 26 timmar, se ref. 5.
 4. Huvudhandledare för Elsa Ekelinds, ST-läkare i allmänmedicin, första artikel, se ref. 6. Omfattning ca 20 timmars handledning. Kvalitativ studie om distriktsläkares erfarenheter av opioidförskrivning. Ej antagen till forskarutbildning.

Presenterat delarbete 1 på WONCA-europe kongress i Amsterdam....
Presenterat delarbete 2 på Nordisk kongress i Allmänmedicin i Reykavik 2007-06-14.

Initierat och varit projektledare för multidisciplinärt Dagmarprojekt med kroniska smärtpatienter i Sotenäs 2000-2003.
Initierat och projektledare för multidisciplinärt samarbete med Försäkringskassan kring patienter med diffusa smärtsymtom och hotande/etablerad långtidssjukskrivning på Brastads Vårdcentral, Lysekils kommun 2003-2004.

Studierektor för ST-A, på mellan 20-40%, i primärvården FyrBoDal sedan 03-01-01. Studierektorstjänsten var fram till 2008 förenat med cheftjänst för ST-läkarna. För närvarande studierektor på 40% för ST-A i Fyrbodal.

Chef för Torpa VC i samband med att vårdvalet infördes i VGR i oktober 2009. Tanken var att omvandla en underbemannad vårdcentral till FoU-vårdcentral. Försöket avvecklades under våren 2009 p g a att det saknades medel att driva vårdcentralen. Vårdcentralen övergick senare i privat regi.

Medlem i FoU-rådet Fyrbodal sedan 2009.

Ordnat flera seminarier på primärvårdens FoU-enhet i Fyrbodal, bl a om Äldre och läkemedel (med Inger Nordin Olsson), Tänk blandat (om mixed methods i primärvårdsforskning), Screening och kritisk litteraturgranskning, etc.

Har varit med och starta en forskningsplattform, i regi av NU-akademin, som skall samla forskare från primärvård, Högskolan Väst, kommunerna i Fyrbodal och NU-sjukvården, för gemensamt stöd till forskning i äldrefrågor och informationshantering inom vården.

Bihandledare för Minna Johansson, ST-läkare i Allmänmedicin, i ett utvärderingsprojekt av de psykosociala konsekvenserna av aortaaneurysmscreening samt informerat samtycke vid information och inbjudningar till screening.

Bihandledare för Anna Engfeldt i avhandlingsarbete som handlar om att utvärdera Geriatrisk öppenvårdsteam på USÖ.

Handledare för flera ST-läkare i deras projektarbeten, bl a ett fallstudieprojekt där vårdcentraler med hög frekvens oplanerad återinläggning av multisjuka äldre jämförs med vårdcentraler som har låg frekvens återinläggningar.

Bidragit i paneldiskussion på allmänt seminarium om åldrande och hälsa i Göteborg 28/5 2015 i regi av Age Cap.

Deltagit med föredrag "Why not turn it the other way around" på EPHC-konferens i Taormina, Italien, 28-31 oktober 2015. Presentation av arbetet med kursen Vetenskapligt förhållningssätt .

Granskningsuppdrag

2016

Granskningsuppdrag för Scandinavian Journal of Primary Health Care och för Journal of Interprofessional Care.

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2019-02-02 by Anders Hansson |

User account for Anders Hansson, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/html/408