Att skriva ut läkemedel i primärvård - tankar om förskrivning, olika sätt informera på samt resultat.
Att skriva ut läkemedel i primärvård - tankar om förskrivning, olika sätt informera på samt resultat.
Project number : 91731
Created by: Ingmarie Skoglund, 2011-11-11
Last revised by: Ingmarie Skoglund, 2012-11-06
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2011-11-14
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2012-10-19
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Prescribing drugs in primary health care - Thoughts, information strategy and outcome.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Allmänläkare skriver ut drygt 50% av alla recept i Sverige. Behovet av evidensbaserad medicin (EBM) har betonats mycket de senaste åren. Med EBM menas vård för den enskilde som utgår från bästa tillgängliga kunskap förmedlad noggrannt, tydligt, klokt och kostnadseffektivt. Samhället vill att EBM ska ligga till grund för behandlingsriktlinjer, också för läkemedel.
Studier bland allmänläkare i England, Norge och Sverige har visat på svårigheter att implementera riktlinjer. I USA och Sverige har "academic detailing" haft vissa framgångar. I Sverige har muntlig information om blodfettssänkning ändrat behandling jämfört med skriftlig information till läkare.
Det finns relativt god kunskap om hur allmänläkares förskrivning temporärt kan påverkas.
Avhandlingens syfte är att bidra med kunskap om allmänläkares tankar, attityder och värderingar om läkemedelsförskrivning, läkemedelsinformation och EBM samt att undersöka om attityder och läkemedelsförskrivning ändras om man tar hänsyn till läkarnas tankar.
Sådan kunskap kan vara viktig för information och utbildning i framtiden. Under intervention år 2004 användes SBUs rapport om måttligt förhöjt blodtryck. Hypertoni är en utbredd riskfakttor i befolkningen och omfattar cirka 20% av alla. SBU-rapporten är en evidensbaserad kunskapskälla.
Avhandlingen består av fyra delarbeten;
1."GPs´ thoughts on prescribing medication and evidence based knowledge: the benefit aspect is a strong motivator - a descriptive focus group study." Scand J Prim Health Care, 2007; 25:98-104
2."GPs’ opinions of public and industrial information regarding drugs: a cross-sectional study." BMC Health Services Research 2011, 11:204
3."Changing GPs' opinions of public and industrial information regarding drugs after specially labelled intervention? A randomized controlled questionnaire study." ( In process)
4."Including the benefit aspect in medical prescription information on hypertension to GPs - a randomized controlled trial."( In process)

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Drug Therapy
Description missing
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Evidence-Based Medicine
The process of systematically finding, appraising, and using contemporaneous research findings as the basis for clinical decisions. Evidence-based medicine asks questions, finds and appraises the relevant data, and harnesses that information for everyday clinical practice. Evidence-based medicine follows four steps: formulate a clear clinical question from a patient's problem; search the literature for relevant clinical articles; evaluate (critically appraise) the evidence for its validity and usefulness; implement useful findings in clinical practice. The term "evidence based medicine" (no hyphen) was coined at McMaster Medical School in Canada in the 1980's to label this clinical learning strategy, which people at the school had been developing for over a decade. (From BMJ 1995;310:1122)
Attitude of Health Personnel
Attitudes of personnel toward their patients, other professionals, toward the medical care system, etc.
Motivation
Those factors which cause an organism to behave or act in either a goal-seeking or satisfying manner. They may be influenced by physiological drives or by external stimuli.
Prescriptions, Drug
Directions written for the preparation and administration of a drug.
Drug Information Services
Services providing pharmaceutic and therapeutic drug information and consultation.
Physicians, Family
Those physicians who have completed the education requirements specified by the American Academy of Family Physicians.
Guideline
Work consisting of a set of statements, directions, or principles presenting current or future rules or policy. Guidelines may be developed by government agencies at any level, institutions, organizations such as professional societies or governing boards, or by the convening of expert panels. The text may be cursive or in outline form, but it is generally a comprehensive guide to problems and approaches in any discipline or activity. This concept relates to the general conduct and administration of health care activities rather than to specific decisions for a particular clinical condition. For that aspect, PRACTICE GUIDELINE is available.
Drug Industry
That segment of commercial enterprise devoted to the design, development, and manufacture of chemical products for use in the diagnosis and treatment of disease, disability, or other dysfunction, or to improve function.
Behavior
The observable response a person makes to any situation.
Health Plan Implementation
Those actions designed to carry out recommendations pertaining to health plans or programs.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg
Margareta Möller
Leg. Sjukgymnast, Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Finansiering

Grants

Alice Swensons fond
60 000 SEK (applied sum: 60 000 SEK)
Ingmarie Skoglund

2011, Arbete med avhandling

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

Länk till webbplats / webbsida

http://hdl.handle.net/2077/29712

Att skriva ut läkemedel i primärvård - tankar om förskrivning, olika sätt informera på samt resultat., from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/91731