Kvinnor med långvarig ländryggssmärta - klinisk förlopp och prognostiska faktorer för generaliserad smärta
Kvinnor med långvarig ländryggssmärta - klinisk förlopp och prognostiska faktorer för generaliserad smärta
Project number : 722
Created by: Lena Nordeman, 2006-08-17
Last revised by: Lena Nordeman, 2017-09-12
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2007-12-06
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2017-07-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Ländryggssmärta (LRS) är vanligt förekommande och drabbar 60-80 % av alla i arbetsför ålder. De flesta, 90 %, tillfrisknar inom 4-6 veckor oavsett åtgärd medan 3-10 % utvecklar långvarig ländryggssmärta (LLRS) med funktionsnedsättning. I studier av patienter som söker primärvård är tillståndet inte lika stabilt och förutsägbart. Upp till 80 % av patienter som söker primärvård rapporterar återkommande LRS efter ett år, 33 % beskriver intermittent eller konstant LRS på moderat nivå och 20 % har nedsatt funktion. LRS är en vanlig sökorsak i primärvård och ger stora samhällskostnader.

Idag finns kunskap om att LLRS associerar med demografiska och psykosociala faktorer. Dock har många patienter med LLRS ingen anatomisk, demografisk eller psykosocial förklaringsmodell utan kategoriseras som ospecifik LRS. Vid andra långvariga smärtsyndrom som fibromyalgi (FM) används accepterade kriterier. En kartläggning visar att långvarig regional smärta förekom hos 24 % av befolkningen medan långvarig generaliserad smärta förekom hos 11 %. För personer med långvarig regional smärta var ländryggen den vanligaste lokalisationen och vid vidare analys av dessa personer med LRS så uppfyllde hälften kriterier för generaliserad smärta.

Om förekomst av samtidig generaliserad smärta kan vara en bidragande faktor bakom LLRS med funktion och aktivitetsnedsättning behöver studeras, samt undersöka hur olika faktorer vid LLRS kan bidra i utveckling av generaliserad smärta. Genom att undersöka och följa patienter med LLRS över tid ökar vi kunskapen om hur olika faktorer relaterar sig till varandra, vilket ger ökad kunskap för utveckling av effektivare undersökning och behandlingsmetoder med mål att minska risken att utveckla LLRS och generaliserad smärta.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Ländryggssmärta (LRS) är vanligt förekommande och drabbar 60-80 % av alla i arbetsför ålder. De flesta, 90 %, tillfrisknar inom 4-6 veckor oavsett åtgärd medan 3-10 % utvecklar långvarig ländryggssmärta (LLRS) med funktionsnedsättning. I studier av patienter som söker primärvård är tillståndet inte lika stabilt och förutsägbart. Upp till 80 % av patienter som söker primärvård rapporterar återkommande LRS efter ett år, 33 % beskriver intermittent eller konstant LRS på moderat nivå och 20 % har nedsatt funktion. LRS är en vanlig sökorsak i primärvård och ger stora samhällskostnader.

Idag finns kunskap om att LLRS associerar med demografiska och psykosociala faktorer. Dock har många patienter med LLRS ingen anatomisk, demografisk eller psykosocial förklaringsmodell utan kategoriseras som ospecifik LRS. Vid andra långvariga smärtsyndrom som fibromyalgi (FM) används accepterade kriterier. En kartläggning visar att långvarig regional smärta förekom hos 24 % av befolkningen medan långvarig generaliserad smärta förekom hos 11 %. För personer med långvarig regional smärta var ländryggen den vanligaste lokalisationen och vid vidare analys av dessa personer med LRS så uppfyllde hälften kriterier för generaliserad smärta.

Om förekomst av samtidig generaliserad smärta kan vara en bidragande faktor bakom LLRS med funktion och aktivitetsnedsättning behöver studeras, samt undersöka hur olika faktorer vid LLRS kan bidra i utveckling av generaliserad smärta. Genom att undersöka och följa patienter med LLRS över tid ökar vi kunskapen om hur olika faktorer relaterar sig till varandra, vilket ger ökad kunskap för utveckling av effektivare undersökning och behandlingsmetoder med mål att minska risken att utveckla LLRS och generaliserad smärta.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Low Back Pain
Acute or chronic pain in the lumbar or sacral regions, which may be associated with musculo-ligamentous SPRAINS AND STRAINS; INTERVERTEBRAL DISK DISPLACEMENT; and other conditions.
Academic Dissertations
Works consisting of formal presentations made usually to fulfill requirements for an academic degree.
Pain
An unpleasant sensation induced by noxious stimuli and generally received by specialized nerve endings.
Back Pain
Acute or chronic pain located in the posterior regions of the THORAX; LUMBOSACRAL REGION; or the adjacent regions.
Longitudinal Studies
Studies in which variables relating to an individual or group of individuals are assessed over a period of time.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Professor in General Practice at at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Kaisa Mannerkorpi
Leg fysioterapeut/sjukgymnast, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Område 4

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Kvinnor med långvarig ländryggssmärta - klinisk förlopp och prognostiska faktorer för generaliserad smärta, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/722