Läkemedel och följsamhet - studier ur ett allmänmedicinskt perspektiv
Läkemedel och följsamhet - studier ur ett allmänmedicinskt perspektiv
Project number : 549
Created by: Bertil Hagström, 2006-02-20
Last revised by: Ronny Gunnarsson, 2010-04-02
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
1999-12-15
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2007-02-23
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Medication and compliance - studies from a general practice perspective

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Ramberättelse till avhandling: Människans benägenhet att följa råd och ordinationer är låg, framförallt när det gäller kronisk sjukdom, inte minst vår folksjukdom, dvs hjärtkärlsjukdom - under 50 % tar sina mediciner! Inget är viktigare än att få människor att ta sina mediciner, när dessa verkligen behövs! Samtidigt ökar antalet läkemedel som befolkningen skall ta, vi behandlar numera risker snarare än sjukdom, exempelvis kolsterolsänkare. Med andra ord pågår en ökande medikalisering av befolkningen på gott och ont. Mer forskning krävs för att belysa olika aspekter av denna problematik för människors verkliga men också upplevda ohälsa. Hur är följsamheten till framförallt våra kroniska sjukdomars behandling? Kan man påverka denna? Hur då? Delarbeten:
1/ Studien belyser förhållandet mellan förskrivning av läkemedel och uthämtande vid apoteket. Ett telefonsamtal efter receptförskrivning ökar andelen patienter som besöker apoteket för att hämta ut läkemedel. Kvinnor influeras mer. Uthämtade läkemedel för hjärtkärlssjukdom - 66 %. Studien är publicerad i Family Practice.
2/ Studien är en kvalitativ studie av män med hjärtkärlsjukdom. Belyser den hjärt-kärlsjuke mannen syn på sjukdom och medicinering. Denne tycks göra en åtskillnad mellan sig själv och sin sjukdom. En modell presenteras av hur män förhåller sig till sin ohälsa. Studien är publicerad i Men´s Health and Gender.
3/ Studien utgår från befolkningsenkäter 1980 resp. år 2000 och visar på ökningen av långvarig sjukdom och läkemedelsbehandling. Andelen personer i yrkesverksam ålder med långvarig sjukdom har fördubblats på 20 år till 40 % med en samtidigt ökande medikaliseringen och diskuteras ur ett complianceperspektiv. Studien är accepterad i Scand J Public Health.
4/ Studien belyser svårigheter med läkemedelsinformationen vid förskrivning och uthämtande vid apotek. 25% av kunderna som hämtar ut repeceptbelagda läkemedel på apoteket inte är aktuell patient. Preliminärt manuskript föreligger.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Prescriptions, Drug
Directions written for the preparation and administration of a drug.
Academic Dissertations
Works consisting of formal presentations made usually to fulfill requirements for an academic degree.
Patient Compliance
Voluntary cooperation of the patient in following a prescribed regimen.
Patient Acceptance of Health Care
The seeking and acceptance by patients of health service.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Bengt Mattsson
Professor em , Enheten för Allmänmedicin, Göteborgs Universitet
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

3. Processen och projektets redovisning

Länk till webbplats / webbsida

Avhandlingen i sin helhet

Läkemedel och följsamhet - studier ur ett allmänmedicinskt perspektiv, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/549