Vad hände med recepten? Ett enstaka kort telefonsamtal kan öka följsamheten. (What happened to the prescriptions? A single, short, standardised telephone call may increase compliance)
Vad hände med recepten? Ett enstaka kort telefonsamtal kan öka följsamheten. (What happened to the prescriptions? A single, short, standardised telephone call may increase compliance)
Project number : 355
Created by: Bertil Hagström, 2005-10-06
Last revised by: Ronny Gunnarsson, 2010-04-02
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
1996-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2004-02-28
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

För framgångsrik behandling är det viktigt att patienten följer överenskomna råd och ordinationer. Internationella studier visar att patienters följsamhet är lägre än 50 % vid behandling av kroniska sjukdomar, t.ex. hypertoni. Att hitta enkla metoder att höja patienters följsamhet är därför viktigt. I denna studie visade man att en telefonkontakt efter läkarbesöket ökar patienters benägenhet att hämta ut läkemedel.
Under en fyra veckors period sparades kopior av utskrivna recept vid en vårdcentral. Närliggande apotek registrerade sedan recepten som lämnades in, vilka på gruppnivå jämfördes med kopiorna.
Patienterna randomiserades till en interventionsgrupp, som fick ett standardiserat telefonsamtal från en sköterska en vecka efter läkarbesöket respektive en kontrollgrupp som inte fick något telefonsamtal.
399 patienter ingick i studien. 643 läkemedel förskrevs och 91 % av patienterna hämtade ut ett eller flera av sina läkemedel. Andelen kvinnor som hämtade ut läkemedel var högre än för män, såväl i kontrollgruppen (p=0,023) som i interventionsgruppen (p=0.0003) Man kunde inte med telefonsamtalet öka andelen män att hämta ut läkemedel. För kvinnorna del däremot visade det sig att en större andel i interventionsgruppen besökte apoteken för att hämta ut läkemedel jämfört med kontrollgruppen (p=0,016). Det var fler patienter i interventionsgruppen som hämtade ut sina preparat jämfört med i kontrollgruppen (p=0,023).
Andelen uthämtade ATC-C-läkemedel (hjärta-kärl) var 66 %, vilket var lägre än de 88 % för övriga läkemedel tillsammans (p=0,001).
Ett telefonsamtal efter läkarbesöket förefaller framförallt öka kvinnors benägenhet att hämta ut läkemedel. Kvinnor hämtar dessutom läkemedel i högre utsträckning än män, oavsett telefonsamtal eller inte. Följsamheten till behandling av hjärt-kärlsjukdom är inte acceptabel och synes vara lägre för män än för kvinnor.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Cardiovascular Diseases
Pathological conditions involving the CARDIOVASCULAR SYSTEM including the HEART; the BLOOD VESSELS; or the PERICARDIUM.
Patient Compliance
Voluntary cooperation of the patient in following a prescribed regimen.
Cardiovascular Agents
Agents that affect the rate or intensity of cardiac contraction, blood vessel diameter, or blood volume.
Family Practice
A medical specialty concerned with the provision of continuing, comprehensive primary health care for the entire family.
Female
Description missing
Humans
Members of the species Homo sapiens.
Male
Description missing
Outcome and Process Assessment (Health Care)
Evaluation procedures that focus on both the outcome or status (OUTCOME ASSESSMENT (HEALTH CARE);) of the patient at the end of an episode of care - presence of symptoms, level of activity, and mortality; and the process (PROCESS ASSESSMENT (HEALTH CARE);) - what is done for the patient diagnostically and therapeutically.
Pharmaceutical Services
Total pharmaceutical services provided by qualified PHARMACISTS. In addition to the preparation and distribution of medical products, they may include consultative services provided to agencies and institutions which do not have a qualified pharmacist.
Prescriptions, Drug
Directions written for the preparation and administration of a drug.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Sex Factors
Maleness or femaleness as a constituent element or influence contributing to the production of a result. It may be applicable to the cause or effect of a circumstance. It is used with human or animal concepts but should be differentiated from SEX CHARACTERISTICS, anatomical or physiological manifestations of sex, and from SEX DISTRIBUTION, the number of males and females in given circumstances.
Sweden
Description missing
Telephone
An instrument for reproducing sounds especially articulate speech at a distance. (Webster, 3rd ed)
Reminder Systems
Systems used to prompt or aid the memory. The systems can be computerized reminders, color coding, telephone calls, or devices such as letters and postcards.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Medarbetare

Ing-Marie Rost
nurse, Sandvikens Sjukhus

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Bengt Mattsson
Professor em , Enheten för Allmänmedicin, Göteborgs Universitet

Vad hände med recepten? Ett enstaka kort telefonsamtal kan öka följsamheten. (What happened to the prescriptions? A single, short, standardised telephone call may increase compliance), from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/355