Allmänläkares attityder till och faktisk läkemedelsförskrivning - vilken betydelse har nyttoperspektivet?
Allmänläkares attityder till och faktisk läkemedelsförskrivning - vilken betydelse har nyttoperspektivet?
Project number : 319
Created by: Ingmarie Skoglund, 2005-08-29
Last revised by: Ingmarie Skoglund, 2014-01-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2004-04-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2013-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

De största förskrivarna av läkemedel i Sverige är allmänläkarna som skriver ut drygt 50 % av alla läkemedel.
Behovet av evidensbaserad förskrivning och kostnadseffektivitet har betonats ju mer läkemedelskostanderna har ökat.
Syftet med avhandlingens fyra delarbeten är ;
-att först beskriva allmänläkares attityder till läkemedelsförskrivning och evidensbaserad medicin
- att med begrepp från denna undersökning göra en intervention med olika former av läkemedelsutbildning
-att jämföra läkemedelsförskrivning i de två olika, randomiserade grupperna
-att jämföra attityder till läkemedelsinformation med ett validerat enkätinstrument i de två olika grupperna

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Prescriptions, Drug
Directions written for the preparation and administration of a drug.
Physicians, Family
Those physicians who have completed the education requirements specified by the American Academy of Family Physicians.
Drug Information Services
Services providing pharmaceutic and therapeutic drug information and consultation.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Supervisor

Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg
Margareta Möller
Leg. Sjukgymnast, Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Allmänläkares attityder till och faktisk läkemedelsförskrivning - vilken betydelse har nyttoperspektivet?, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/319