Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen?
Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen?
Project number : 205
Created by: Pär-Daniel Sundvall, 2005-05-17
Last revised by: Pär-Daniel Sundvall, 2012-11-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2001-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2011-05-19
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Urine culture doubtful in determining etiology of diffuse symptoms among elderly individuals: a cross-sectional study of 32 nursing homes.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Är det nya symtomet orsakat av en urinvägsinfektion eller utgör bakterierna i urinen endast ett betydelselöst bifynd? Den diagnostiska osäkerheten resulterar ofta i antibiotikabehandlingar av tveksamt värde som kan ge biverkningar och ökad risk för förekomst av antibiotikaresistenta bakterier.

Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan bakterier i urinen och nytillkomna eller ökade symtom bland patienter på äldreboenden. Symtomen som studerades var; trötthet, oro, förvirring, agitation/ilska, en beskrivning av att inte vara sig lik, täta urinträngningar, sveda vid vattenkastning och feber. I studien registrerades symtom och urinprov togs från 651 patienter på äldreboenden i Västra Götaland.

När man statistiskt tar hänsyn till förekomst av symtomfria bärare av bakterier i urinen, visar det sig att det överlag inte finns något samband mellan symtom och fynd av bakterier i urinen. Ett möjligt undantag är en beskrivning av att inte vara sig lik de sista en till tre månaderna, med samtidigt fynd av bakterien Escherichia coli i urinen.

Antingen är det så att urinvägsinfektioner inte orsakar de här symtomen hos patienter på
äldreboenden, eller så är en urinodling i sig ett alltför ospecifikt test för att vara användbart i dessa situationer.

Sammanfattningsvis bidrar inte urinodlingar med relevant information vid undersökning av patienter på äldreboenden som har symtomen trötthet, oro, förvirring, agitation/ilska, sveda vid vattenkastning eller täta urinträngningar.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Urinary Tract Infections
Inflammatory responses of the epithelium of the URINARY TRACT to microbial invasions. They are often bacterial infections with associated BACTERIURIA and PYURIA.
Homes for the Aged
Geriatric long-term care facilities which provide supervision and assistance in activities of daily living with medical and nursing services when required.
Bacteriuria
The presence of bacteria in the urine which is normally bacteria-free. These bacteria are from the URINARY TRACT and are not contaminants of the surrounding tissues. Bacteriuria can be symptomatic or asymptomatic. Significant bacteriuria is an indicator of urinary tract infection.
Predictive Value of Tests
In screening and diagnostic tests, the probability that a person with a positive test is a true positive (i.e., has the disease), is referred to as the predictive value of a positive test; whereas, the predictive value of a negative test is the probability that the person with a negative test does not have the disease. Predictive value is related to the sensitivity and specificity of the test.
Aged
A person 65 through 79 years of age. For a person older than 79 years, AGED, 80 AND OVER is available.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Peter Ulleryd
Smittskyddsläkare, Koncernkontoret

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

Länk till webbplats / webbsida

http://www.biomedcentral.com/1471-2296/12/36

Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen?, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/205