A National or Nordic perspective on project databas, publication database and bibliometric analysis, Göteborg
A National or Nordic perspective on project databas, publication database and bibliometric analysis, Göteborg

Översiktlig information

Denna information avser

Seminarium

Ort/land där sammankomsten hålls, beskriven målgrupp

Everyone interested in the subjects covered by this seminar. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg
Banner för inbjudan

Startar datum

2009-12-14

Startar klockan

09.30

Slutar datum

2009-12-14

Slutar klockan

14.00

Utförligare information

Sammanfattning

Ta del av inbjudan

Lokal - vägbeskrivning

Find your way to NHV/vägbeskrivning

Anmälningsförfarande

mail to stefan.thorpenberg@nhv.se

Anmälningsavgift

If you register before November 20th the seminarie is free of cost. Thereafter the cost is 500 SEK.

Attachments

pdf document FindyourwaytoNHV.pdf
Vägbeskrivning NHV
File size: 1372 kB
pdf document Bibliometri.pdf
Inbjudan
File size: 1393 kB
Published | Last modified: 2009-10-23 by Eva K Almqvist

A National or Nordic perspective on project databas, publication database and bibliometric analysis, Göteborg, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/foualvsborg/document/34971