FORSS anslag

Om FORSS anslag

AnslagViktigaste kravHögsta beloppAnsökningsperiod
FoU-projektForskningsprojekt eller annat projekt som bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling och samarbete över länsgränser.500 tkr1 sept - 1 okt
Fortsättningsansökan på FoU-projektSamarbete över länsgränser och progress i genomförandet.500 tkr1 sept - 1 okt
StartbidragUtveckla en projektidé, exempelvis genomföra en pilotstudie, ta fram och pröva en metod eller validera ett instrument/frågeformulär.75 tkr

1 mars - 1 april

1 sept - 1 okt
Regionalt nätverksarbeteUtnyttja tillgänglig potential i FORSS-regionen och stärka ett område genom nätverk.50 tkr

1 mars - 1 april

1 sept - 1 okt
Forskningstid för disputeradeMinst 50% anställning i Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Kronoberg eller Region Östergötland och ett samarbete över länsgränser.20-25%  lön under två års tid1 mars - 1 april

Beslut meddelas senast 15 juni respektive 15 december.

För att direkt komma till sidan med ansökningsformulär klicka här

FORSS allmänna principer och villkor gällande ansökan om och mottagande av FORSS-medel återfinns i vänstermenyn under rubriken FORSS bestämmelser.

PublishedDocument information: FORSS anslag | Last modified: 2019-08-16 by Agneta Andersson

FORSS anslag, from FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
http://au.researchweb.org/is/en/forss/anslag