FoU-centrum/CKF Sörmland

Centrum för klinisk forskning Region Sörmland

Bild av vit näckros

Välkommen till Region Sörmlands ingång för ansökan om forskningsmedel.

För tillfället är det ingen ansökningsperiod. Nästa ansökningningstillfälle öppnas i början av februari 2020.

Alla som är anställda inom Region Sörmland och alla privata vårdgivare i Sörmland med avtal med Region Sörmland har rätt att söka. Under förutsättning att anställningen/avtalet gäller minst 50 % av heltid. Aktiviteter som förväntas ingå i verksamhetens ordinarie uppdrag kan inte beredas medel. Dit hör exempelvis det obligatoriska projektarbetet inom ST-läkarutbildningen.

Centrum för klinisk forskning ger huvudsakligen stöd till klinisk och patientnära forskning inom Region Sörmland.

Vill du veta mer om Centrum för klinisk forskning klicka dig vidare till vår hemsida eller ring Pernilla Larsson 016-10 54 01.

För systemtekniska frågor:

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.
nyheter
sista ansökningsdag

 


FoU-centrum/CKF Sörmland, from FoU-centrum/CKF Sörmland
http://au.researchweb.org/is/en/dll