FoU-rådet i Södra Älvsborg

 

Välkommen till lokala FoU-rådet Södra Älvsborg

FoU-rådet Södra Älvsborg för hälso- och sjukvård är ett samarbete mellan Alingsås lasarett, Folktandvården, Hälso- och sjukvårdskansliet, primärvård och Södra Älvsborgs Sjukhus. Vårt uppdrag är att ge förutsättningar och verka för att forskning och utvecklingsarbete bedrivs inom verksamheterna i södra Älvsborg. På den här hemsidan kan du som arbetar inom hälso- och sjukvården i södra Älvsborg ansöka om bidrag för dina forsknings- och utvecklingsprojekt. Här finner du information om vad du kan söka medel för.

Om våra anslag

Ansökningsperioderna för projektmedel och doktorandmedel är den 1:a oktober t o m 31:a oktober respektive den 1:e mars t o m 31:a mars. Övriga ansökningar, exempelvis resebidrag eller språkgranskningsbidrag, kan göras löpande under hela året. Innan du börjar söka medel läs först Om FoU anslagen. Manual för sökande hittar du under "Hjälp" i vänstermenyn.

För att ansöka om medel klicka på nedanstående knapp.Höstens utlysning av lokala FoU-medel öppnade den 1 oktober. Välkommen med din ansökan!

Har du frågor?

För frågor om anslagen:
Kontakta FoU-rådet Södra Älvsborg.

För systemteknisk support:
Kontakta Researchweb support,

Mer om FoU-anslag
Här återfinns information om andra anslagsgivare i vår region. Vi ger dig även möjlighet att söka fram realtidsinformation över arbeten som beviljats anslag i Västra Götalandsregionen.

Beviljade anslag FoU-rådet Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen

Utöka din sökning:

Här kan du söka ansökningar som beviljats FoU-anslag från ytterligare anslagsgivare i Västra Götalandsregionen.

På denna sida kan du hitta ansökningar som beviljats forsknings- och utvecklingsmedel, antingen via att söka på inriktning eller genom att enbart välja årtal/period. Du kan exempelvis hitta vilka arbeten som fått medel för diabetesforskning år 2010 genom att använda MeSH-sökningen nedan och ange MeSH-termen ”“Diabetes”” i sökvillkoren nedan.

Du kan söka på två olika sätt. De bästa och säkraste sökträffarna får du genom att använda valet ”“Sök med MeSH-termer””. Via MeSH-sökningen har du möjlighet att söka med svenska och engelska termer. Denna sökfunktion är dock enbart aktuell för anslag från och med starten av hösttermin 2009 (då indexeringen med MeSH-termer infördes hos oss). För arbeten som beviljats medel tidigare än höstterminen 2009 väljer du fritextsökningen Fritextsökningen ger dig resultat för om författaren av texten (ansvarig projektledare) använt orden du söker efter i titel eller sammanfattning även för arbeten som beviljats medel efter höstterminen 2009.

FoU i VGR

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen använder vi databasen FoU i VGR som också är en del av Researchweb. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.

Informationsplattformsbyte

Vi byter hemsida och flyttar information under sommaren 2017 och information om 2018-års kurser återfinns här.

Om våra kurser

Intyg från GU:

Kurser från Göteborgs Universitet

Forskningsmetodik - en introduktion 8 hp, Kurskod MFM330 2017

Uppdragsutbildning för personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal).

Kursen är uppbyggd av flera block om vardera en heldag. Elva kurstillfällen ges åter under vårterminen 2017 med start 18 januari och avslutande projektseminarie den 9 juni. Kursen ger en introduktion till forskning och kommer att ta upp såväl kvantitativa aspekter (statistik) som kvalitativa aspekter (intervjustudier). Anmälan till kursen år 2017 öppnar den 15 augusti och stängs den 30 september år 2016. Besked om antagning gavs 18:oktober 2016 via mail.

Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård (SM00016), (Tidigare benämnd FoU-stafett)

En seminarieserie på forskarutbildningsnivå.
Kursarrangör är Närhälsan FoU primärvård och enheten för allmänmedicin, Göteborgs Universitet. Kursen vänder sig till predoktorander, doktorander och handledare i primärvård och tandvård inom Västra Götalandsregionen. Kursen går vid 5 tillfällen på olika platser i regionen.

Kursdeltagare som är inskrivna som doktorander får 5 hp efter att ha deltagit vid samtliga kurstillfällen och presenterat en poster vid sista kurstillfälllet.

Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning, 1,5 hp (kurskod:MFM301) 2017

Uppdragsutbildning. Översiktskursen vänder sig till personer i ledande ställning (personer som har en funktion som chef, vårdutvecklare eller motsvarande) som är regionanställda inom sjuk- och tandvård i det geografiska området Södra Älvsborg och vårdgivare som har avtal med hälso- och sjukvårdskansli i samma område. I mån av plats bereds övriga sökande (målgrupp personer i ledande ställning) tillträde mot avgift (se informationslänk nedan).

Utbildningen ger redskap för att kunna bedöma och förstå modern medicinsk forskning och dess resultat. Den ger en ökad insikt i forskningsprocessen från planering till rapportering och implementering.

Handledning i forskarutbildning

Kursen Handledning i forskarutbildningen 5 högskolepoäng (kurskod HPE201) vänder sig till disputerade handledare eller blivande handledare. Kursens övergripande syfte är att utveckla kompetensen för handledare. Kursen innehåller två huvudperspektiv, dels ett vidare perspektiv som behandlar forskarutbildningens sammanhang, organisation och förutsättningar, dels ett fokuserat perspektiv som handlar om relationen mellan handledare och doktorand eller projektledare.

FoU primärvårds samlade kursutbud återfinns här (samtliga kursorter Västra Götalandsregionen).

Om FoU-rådets anslag

Mer om FoU-anslagen


Vad kan man söka för?


Bedömningskriterier


Utbetalningsrutiner


Acknowledgement


SCRED-metoden

Via alternativen till höger kan du läsa mer om FoU-rådets anslag. Saknar du någon information är du välkommen att kontakta systemadministratören för FoU-rådets hemsida för kompletterande svar.

pdf document Reglemente_for_FoU-radet SÄ_version_2019-04-14.pdf (132 kB)

Några tips att ta hänsyn till när du ansöker om FoU-medel!

The ISTAR conference 2017

Information about the conference is found here: The ISTAR website

Registration to the conference

  1. Register your personal contact details and create a login (unless you already have one) here; Link to login or register. Write your name when asked for. If your first or last name consists of two parts then just enter one of the parts. The system will try to find you and list possible matches. If any of them are you then you obviously already have a personal profile. If that is the case click on that name and proceed with the login. If your name is not found click on the option to create a new profile. You complete the registration by completing questions about basic contact information, your education and academic level. Click on save. (No need to complete the CV for the purpose of conference registration)
  2. A temporary password will be e-mailed to you. Log in using that. You will be requested to change your password. Your new password must be at least eight characters, contain uppercase and lowercase letters as well as at least two digits.
  3. Make an electronic registration to the conference (while being logged in): a) click on the menu option Applications (Ansökan) b)click on the sub-menu Application forms" (ansökningsformulär) c) choose the template Conference registration. Follow instructions and answer all questions. You should get an automated e-mail confirming this when you are finished. Please contact Gun Rembeck if you don't get this e-mail.
  4. Follow payment instructions e-mailed to you (also visible below).
  5. Ensure you book accommodation (separate to conference registration).

Instructions for paying the conference fee (click to expand and view)

information  Payment from outside Sweden: International money transfer

Amount of money as described here: http://istar.ws/conferences/2017-boras-sweden/2017-boras-sweden-fees-payment/. Please note that payment is done in SEK.
Minimum information required:
SWIFT/BIC code: SWEDSESS
IBAN: SE6680000810599245047171
Message for recipient: 25803 XXXXXX
(25803 is an internal account number we use for the conference. All X must be replaced by the id number of your conference registration (the number being the last part of the ULR when you look at your finalised conference registration - not your abstract registration if you have one). Ensure a blank space between these two numbers!

Other information that may be required by your bank:
Account name: Vastra Gotalandsregionen
Reason for transfer: Conference fee
Address to recipient
Street address: Gustav Adolfs gata 36
Town: Skovde
Zipcode: 54145
Phone: +4620375000

information  Payment from within Sweden: Domestic money transfer

Please pay the sum as described here: http://istar.ws/conferences/2017-boras-sweden/2017-boras-sweden-fees-payment/

Please note that employees from the Vastra Gotaland region in Sweden need to contact for payment instructions. For everyone else in Sweden please follow these instructions:

Amount of money as described here: http://istar.ws/conferences/2017-boras-sweden/2017-boras-sweden-fees-payment/. Please note that payment is done in SEK.
Bankgiro: 816-4212
Message for recipient: 25803 XXXXXX
25803 is an internal account number we use for the conference. All X must be replaced by the id number of your conference registration (the number being the last part of the ULR when you look at your finalised conference registration - not your abstract registration if you have one. You can also see it below after "Diarienummer" (remove the letters). Ensure a blank space between these two numbers!

information  Pay for more than one participant with one bank transfer?

As message state 25803 XXXXXX
25803 is an internal account number we use for the conference. All X must be replaced by the id number of the conference registration for one of the participants. Ensure a blank space between these two numbers! Send an e-mail to stating the message being used (25803 XXXXXX) and also stating the name of all participants included in the payment and the amount paid for each person.

Abstract submission

information More information about abstract submission
Please note that abstract submission closed 28th of February 2017.
  1. We require the presenter to attend the conference. Hence, ensure you first make an electronic registration to the conference doing at least step 1 and 2 above. You will not be able to submit your abstract without first doing this. (You can wait with paying the conference fee until you know if your abstract is accepted.)
  2. Make an electronic abstract submission: While being logged in: a) click on the menu option Applications (Ansökan). b) click on the sub-menu Application forms. c) choose the template Abstract submission to a conference. Follow instructions and answer all questions. You should get an automated e-mail confirming this when you are finished. Please contact Gun Rembeck if you don't get this e-mail.

You will get a question during the abstract submission process where you state if your preferred contribution is an oral presentation of 30 min, 15 min or a poster. Please note that the conference language is English and all posters and oral presentations must be in English.

Your registration / submission

You can see the status of your conference registration / abstract submission below after you have logged in.

Länkar

Inriktning Södra Älvsborg

Inriktning Västra Götalandsregionen FoU

Inriktning statistik, studiedesign, skrivande av artikel e t c.

FoU-aktiva Sverige

nyheter
sista ansökningsdag


FoU-rådet i Södra Älvsborg, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://au.researchweb.org/is/en/alvsborg