ALF-medel Västra Götalandsregionen

Välkommen till sidan för ALF-medel Västra Götaland

Sidan har en ny layout. Logga in via knappen uppe till höger. Aktuella formulär syns sedan här på startsidan och via knappen "Skapa ny ansökan" i vänstermenyn.

Förändringar efter 25 maj 2018 och införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, DSF eller GDPR (General Data Protection Regulation) beslutades i april 2016 och gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Införandet av GDPR får till följd att du efter 25 maj 2018 ska använda den e-postadress du angett i personkortet istället för ditt namn när du loggar in i systemet. Första gången du loggar in efter 25 maj 2018 kommer du också att ges möjlighet att godkänna lagring och behandling av dina personuppgifter.

Om du vill veta mer om hur VGR hanterar personuppgifter se http://www.vgregion.se/gdprinfo

Kontaktuppgifter

Frågor om anslagen:
ALF-kontoret

Webb: www.alfvastragotaland.se

Teknisk support av systemet:
Researchweb Support

aktuella utlysningar
sista ansökningsdag


ALF-medel Västra Götalandsregionen, from ALF-medel Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/alfgbg