User account for Eva Lena Strandberg

Eva Lena Strandberg, Med. fak., Inst för kliniska vetenskaper, Malmö, Landstinget Blekinge

Basic information

name:
Eva Lena Strandberg
profession:
Socionom, Med Dr, Docent
email:

Work

department:
Lunds universitet, IKVM/Allmänmedicin
workplace:
CRC Jan Waldenströms gata 35
phone number:
040-391400
city:
205 02 Malmö
country:
Sverige

Qualified assistance

Tutor

target group and cost:
På doktorand- och magisternivå
600/tim inkl moms
orientation/description:
Handledning och metodstöd vid kvalitativ forskning

Doctoral Thesis (1)

 1. Department of Clinical Sciences, Malmö, Lund University; 2008. ISBN 978-91-86059-33-0.

Article - Peer reviewed scientific (23)

 1. Hedin K, Strandberg E, Gröndal H, Brorsson A, Thulesius H, André M, Lena Strandberg E, Grondal H.
  Scand J Prim Health Care 2014:32(4):193-9.
  Web of Science® citations 12
 2. Persson G, Mahmud A, Ekvall-Hansson E, Strandberg E.
  BMC WOMENS HEALTH 2014:14:129.
  Web of Science® citations 9
 3. Ekvall Hansson E, Svensson P, Strandberg E, Troein M, Beckman A.
  Education 2014:4(1):12-17.
 4. Llor C, Bjerrum L, Strandberg EL, Radzeviciene R, Reutskiy A, Caballero L.
  Antibiotics (Basel) 2013:2(4):477-84.
 5. Llor C, Bjerrum L, Munck A, Hansen MP, Córdoba GC, Strandberg EL, Ovhed I, Radzeviciene R, Cots JM, Reutskiy A, Caballero L.
  Ther Adv Respir Dis 2013:7(3):131-7.
  Web of Science® citations 15
 6. Wilkens J, Ovhed I, Strandberg E.
  Scand J Prim Health Care 2012:30(3):133-4.
  Web of Science® citations 2
 7. Jaruseviciene L, Radzeviciene-Jurgute R, Lazarus J, Jurgutis A, Ovhed I, Strandberg E, Bjerrum L.
  Cent Eur J Med 2012:7(6):790-9.
  Web of Science® citations 5
 8. Strandberg EL, Ovhed I, Håkansson A, Troein M.
  Scand J Prim Health Care 2011:29(4):241-6.
  Web of Science® citations 0
 9. Bjerrum L, Munck A, Gahrn-Hansen B, Hansen MP, Jarbol DE, Cordoba G, Llor C, Cots JM, Hernández S, López-Valcárcel BG, Pérez A, Caballero L, von der Heyde W, Radzeviciene R, Jurgutis A, Reutskiy A, Egorova E, Strandberg EL, Ovhed I, Mölstad S, Stichele RV, Benko R, Vlahovic-Palcevski V, Lionis C, Rønning M.
  BMC Fam Pract 2011:12:52.
  Web of Science® citations 42
 10. Bjerrum L, Munck A, Mölstad S, Gahrn-Hansen B, Hansen M, Jarboel D, Llor C, Maria Cots J, Hernandez S, Gonzalez Lopez-Valcarcel B, Perez A, Caballero L, von der Heyde W, Radzeviviene R, Jurgutis A, Reutskiy A, Egorova E, Strandberg E, Ovhed I, Molstad S, vander Stichele R, Benko R, Vlahovic-Palcevski V, Lionis C, Ronning M.
  BMC Fam Pract 2010:11
  Web of Science® citations 40

Report (8)

 1. Report Results the.
  [Happy Audit Report of the results]
  Bjerrum L, Munck A, Llor C, Strandberg E.
  Odense: Syddansk Universitet; 2010.
 2. Kunskap för att våga och orka förstå.
  [Kunskap för att våga och orka förstå. Erfarenheter från en psykogeriatrisk enhet inom kommunens särskilda boenden.]
  Holst G, Strandberg E, Wirén M.
  Karlshamn: Blekinge FoU-enhet; 2002.
 3. Karlshamn: Blekinge FoU-enhet; 2001.
 4. Strandberg E, Resebo J.
  Karlshamn: Blekinge FoU-enhet; 2000.
 5. Resebo J, Strandberg E.
  Karlshamn: Blekinge FoU-enhet; 1999.
 6. Strandberg E, Eliasson G.
  Karlshamn: Blekinge FoU-enhet; 1998.
 7. Strandberg E, Andersson I, Ovhed I, Westlund P.
  Karlshamn: Blekinge FoU-enhet; 1994.

Article - Other scientific (2)

 1. Health Alliance Prudent.
  [Health Alliance for Prudent Prescribing, Yield and Use of Antimicrobial Drugs in the Treatment of Respiratory Tract Infections (HAPPY AUDIT).]
  Bjerrum L, Munck A, Gahrn-Hansen B, Plejdrup Hansen M, Jarboel D, Llor C, Cots J, Hernández S, González López-Valcárcel B, Pérez A, Caballero L, von der Heyde W, Radzeviciene R, Jurgutis A, Reutskiy A, Egorova E, Strandberg E, Ovhed I, Mölstad S, van der Stichele R, Benko R, Vlahovic-Palcevski V, Lionis C, Rönning M.
  BMC Famliy Practice 2010:11(29)

Scientific publications

Living in poverty with severe mental illness coping with double
trouble Alain Topor, Ingemar Ljungqvist and Eva Lena Strandberg
http://dx.doi.org/10.1080/2156857X.2015.1134629
The costs of friendship: severe mental illness,
poverty and social isolation
Alain Topor, Ingemar Ljungqvist & Eva-Lena Strandberg
http://dx.doi.org/10.1080/17522439.2016.1167947
Interacting factors associated with Low antibiotic prescribing for respiratory tract
infections in primary health care – a mixed methods study in Sweden
Eva Lena Strandberg, Annika Brorsson, Malin André, Hedvig Gröndal, Sigvard Mölstad
and Katarina Hedin,DOI 10.1186/s12875-016-0494-z

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Ph.D./ D. PhilDepartment of Clinical Sciences, Malmö, Lund UniversityDeveloping General Practice: The Role of the APO method 2008

Education (free text)

Socionomexamen på förvaltningslinjen,
120 p, 1977
(Socialhögskolan i Lund)
Doktor i medicinsk vetenskap, 2008
(Lunds universitet)
Intervju- och samtalsmetodik, 10p, 1991
(Högskolan i Kristianstad)
Engelska, allmän kurs, 20p, 1993
(Högskolan Karlskrona-Ronneby)
Forskningsmetodisk grundkurs, 20p, 2000
(Lunds universitet)
Kvalitativ metodik, 15 ECTS, 2005
(Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap)
Ph.d.-kursus: Forskning i forandring, 7.5 ECTS, 2005
(Syddansk Universitet)
Forskarhandledning, 3.75 hp, 2009
(Lunds universitet)
Högskolepedagogisk Introduktionskurs, 7.5 hp 2010
(Lunds universitet)
Problembaserat lärande, 3.75 hp, 2010
(Lunds universitet)
Högskolepedagogisk Fördjupning, 7.5 hp 2010
(Lunds universitet)
Casemetodik, 3.75 hp, 2010
(Lunds universitet)
Handledning i examensarbete på grund- och avancerad nivå, 3.75 hp, 2011
(Lunds universitet)

Övriga kurser:Intervjuteknik för chefer och personalanställare,
14 – 18 november 1983, (Sv ManagementGruppen AB)
Personaladministration i utveckling, 1984,
(Landstingsförbundet)
Metaplan – handledarkurser, 1988 och 1991
(upab, Metaplan AB)

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Landstinget Blekinge - Övrigt Show info
Anställd som FoU-ledare och Forskare vid Blekinge Kompetenscentrum.

60% 2007
Statligt - Universitet - Lunds Universitet - Med. fak., Inst för kliniska vetenskaper, Malmö Show info
Anställd som Forskare och PostDok.

40% 2007
Regioner - Övrigt Show info
Anställd som FoU-ledare och forskare vid Blekinge FoU-enhet.

100% 1995 2006
Regioner - Landstinget Blekinge - Alla områden Show info
Anställning som handläggare/utredare på olika organisatoriska nivåer i Lnadstinget Blekinge under åren 1977 - 1995. Därefter anställning som FoU-ledare.

100% 1976 1995
Regioner - Region Skåne - Alla områden Show info
Vikariat på Malmöhus läns landsting, handläggare Sjkvårdsavdelningen, 2 månader

100% 1975 1975

Handledning:
-Biträdande handledare för två doktorander vid Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, avdelningen för allmänmedicin
-doktorandarbeten med kvalitativ forskningsdesign
-examensarbete 1, Läkarprogrammets Termin 5 kursen LÄLA 53/LÄMA 53.
-examensarbete,läkarprogrammets termin 10 och f.d. 11.
-CPF:s (Centrum för Primärvårdsforskning) ST-läkarkurs,
-avancerad nivå inom psykoterapiområdet, KBT Steg I och II
-grundläggande forskningsmetodik vid Lunds universitet, Malmö och Karlskrona

Undervisning i Kvalitativ forskningsmetodik på:
-kursen LÄLA 53/LÄMA 53,
-CPF:s (Centrum för Primärvårdsforskning) ST-läkar kurs,
-Landstinget Blekinges forskningskurs för ST-läkare, FoUST
-grundläggande forskningsmetodik vid Lunds universitet, Malmö och Karlskrona

Examination:
-av studenter på läkarprogrammets termin 10 och f.d. 11.
-CPF:s ST-läkarkurs
-FoUST-kursen i Blekinge
-grundläggande forskningsmetodik vid Lunds universitet

Presentation av egna studier vid internationella vetenskapliga kongresser.

Ordinarie ledamot och sekretare i Svenska Utvärderingsföreningen SVUF,2004-2008

Ledamot i Etikprövningskommittén Sydost, 2009-04-01 – ff.
Ledamot i Akademikerförbundet SSR:s Yrkesråd för ekonomer och samhällsvetare,
2006-01-01 – ff.

Förordnande som oavlönad Docent i samhällsmedicin, Lunds universitet, 2016-03-30

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2017-10-16 by Eva Lena Strandberg |

User account for Eva Lena Strandberg, from akademiska
http://au.researchweb.org/is/akademiska/user/4431