Search unit
information Information about search function
Enter the unit name or the beginning of the name.
search for:
Search gave 278 hits in 0 seconds
Units
Unit is updated Kirurgisk vård/kvinnosjukvård och kvinnohälsovård, Region Jönköpings län, Financial unit
Ekonomienhet för rekvirering av forskningsanslag till Kvinnosjukvård och kvinnohälsovård inom Region Jönköpings län.
Users associated with the unit: Ida Larsson
Unit is updated Kirurgisk vård/ögonsjukvård, Region Jönköpings län, Financial unit
Ekonomienhet för rekvirering av forskningsanslag till Ögonsjukvård inom Region Jönköpings län.
Users associated with the unit: Anna Forsberg
Unit is not updated. Unit information may be incorrect Kirurgisk vård/onkologi, Region Jönköpings län, Financial unit
Ekonomienhet för rekvirering av forskningsanslag till Onkologin inom Region Jönköpings län.
Users associated with the unit: Fadia Restom
Unit is not updated. Unit information may be incorrect Kirurgisk vård/operation- och intensivvård, Region Jönköpings län, Financial unit
Ekonomienhet för rekvirering av forskningsanslag till Operation- och intensivvård inom Region Jönköpings län.
Users associated with the unit: Inga-Lill Wärnsten
Unit is not updated. Unit information may be incorrect Kirurgisk vård/öron-, näs- och halssjukvård, Region Jönköpings län, Financial unit
Ekonomienhet för rekvirering av forskningsanslag till Öron-, näs och halssjukvård inom Region Jönköpings län.
Users associated with the unit: Fadia Restom
Unit is updated Kirurgisk vård/ortopedi, Region Jönköpings län, Financial unit
Ekonomienhet för rekvirering av forskningsanslag till Ortopedin inom Region Jönköpings län.
Users associated with the unit: Anna Forsberg
Unit is updated Kirurgisk vård/urologi, Region Jönköpings län, Financial unit
Ekonomienhet för rekvirering av forskningsanslag till Urologin inom Region Jönköpings län.
Users associated with the unit: Fadia Restom
Unit is updated Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Financial unit
Unit is updated Kliniskt Forskningscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, FoU-enhet
Kliniskt Forskningscentrum NUS, Västerbottens Läns Landsting Kliniskt Forskningscentrum (KFC) är en för landsting och universitet gemensam resurs där det ges goda möjligheter att bedriva patientnära klinisk forskning. KFC har forskningslokaler belägna centralt på NUS, öppna för forskare från alla landstingsverksamheter/universitetsenheter som önskar bedriva akademiska studier och/eller företagssponsrade prövningar. KFC är tillgängligt efter ansökningsförfarande där studiens formalia, genomförbarhet, resursbehov och finansiering granskas. Tillsammans med studiens vetenskapliga betydelse bedömer ett oberoende prioråd om tillträde skall beviljas eller avslås. Nyttjandet av lokaler, lab och enklare utrustning på KFC är kostnadsfri för akademisk (ej företagssponsrad) forskning. Nyttjande av mer komplicerad utrustning som kräver personalresurs, samt nyttjande av KFC för företagssponsrad forskning debiteras. På KFC kan man köpa tjänster, så som exempelvis timmar av GCP-utbildad forskningssköterska, mätning av bentäthet/kroppssammansättning i DXA och blodprovstagning. KFC tillhör organisatoriskt enheten för Kliniskt Forskningsstöd, Staben för forskning och utveckling, Västerbottens Läns Landsting och rapporterar även till ALF-kommittén. Ansökan till KFC sker i Researchweb vid två ansökningstillfällen per år, vanligen i oktober och april. Länk att kopiera in i webläsare: https://www.researchweb.org/is/vll/ansokan/new?id=156891&type=821 Alla frågor som rör verksamheten eller information – ring eller maila Anna Ramnemark, enhetschef anna.ramnemark@vll.se; 070-311 43 96. Praktikaliteter och anökningsförfarande – kontakta patricia.niemela@vll.se alt 090-785 43 33. Anna Ramnemark Enhetschef, Kompetenscentrum för klinisk forskning Staben för verksamhetsutveckling Specialistläkare, Medicincentrum, NUS Västerbottens Läns Landsting anna.ramnemark@vll.se 090 – 785 43 96 070 – 311 43 96
Users associated with the unit: Patricia Niemelä (Administrator), Inger Arnesjö, Anna Ramnemark
Unit is updated Kliniskt forskningslaboratorium, Region Örebro län, FoU-enhet
Syftet med kliniskt forskningslaboratorium - KFL - är att stärka basen för forskningsaktiviteterna inom Region Örebro län. KFL delar lokaler och utrustning för experimentell forskning med den biomedicinska/medicinska forskningen vid Örebro universitet. https://www.regionorebrolan.se/sv/Forskning/Service-for-forskare/Kliniskt-forskningscentrum-KFC/Kliniskt-forskningslaboratorium-KFL/
Users associated with the unit: Elisabet Tina (Administrator), Margaretha Jurstrand
Unit is updated Kommunal utveckling, Region Jönköpings län, Financial unit
Ekonomienhet för rekvirering av forskningsanslag till Kommunal utveckling inom Region Jönköpings län.
Users associated with the unit: Yvonne Lindén Andersson
Unit is updated Kommunalförbundet Fyrbodal, FoU-enhet
socialtjänst, IFO, Funktionshinder, Socialpsykiatri, vård och omsorg samt kommunal hälso- och sjukvård
Users associated with the unit: Lis Palm (Administrator)
Unit is updated Koncernstab hälso- och sjukvård, Avdelning kunskapsstöd, Anslagsgivare
Avdelningen hör organisatoriskt till Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och arbetar bland annat med regionövergripande FoU-frågor inom hälso- och sjukvård.
Users associated with the unit: Birgitta Bryngelsson (Administrator)
Unit is updated Kungälvs sjukhus, Financial unit
VG-regionen.
Users associated with the unit: Thomas Larsson (Administrator), Pia Fjälling
Unit is updated Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitets Sjukhuset, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, Not selected
Sahlgrenska Universitetssjukhusets specialförlossning är till för kvinnor som behöver indviduell planering och särskild vård i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Orsaken kan vara sjukdom eller någon komplikation som uppkommer under graviditeten. Avdelningen är också till för dig med en graviditet utan komplikationer. Specialförlossningen är en sammanhållen enhet med en förlossningsdel och en BB-del. Det finns också en operationssal och ett akutvårdsrum för nyfödda. I nära anslutning till specialförlossningen ligger neonatalavdelningen. Här finns särskilda resurser för nyfödda som behöver speciell vård och övervakning
Users associated with the unit: Helen Elden (Administrator)
Unit is updated Kvinnosjukvård, Financial unit
Unit is updated Laboratoriemedicinska kliniken, Region Örebro län, FoU-enhet
Laboratoriemedicinska kliniken tillhandahåller medicinsk service till hälso- och sjukvårdens hela bredd från hälsokontroller till högspecialiserad verksamhet. Laboratoriemedicinska länskliniken bedriver en bred verksamhet inom områdena: bakteriologi virologi immunologi transfusionsmedicin klinisk kemi farmakologi patologi cytologi molekylärdiagnostik smittskydd/vårdhygien instrumentsterilisering vävnadsinrättning (hornhinnebank, benbank, stamceller) biobank Laboratoriemedicinska länskliniken är en länsövergripande klinik och bedriver verksamhet på samtliga sjukhus i länet; Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Inom samtliga områden utförs ett antal analyser av högspecialiserad karaktär. Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC och instrumentsteriliseringen är certifierad av Intertek SEMKO Certification AB. Tillsammans jobbar här drygt 300 medarbetare, varav cirka 20 är specialistläkare. Forskningsverksamhet bedrivs i samverkan med forskargrupper såväl inom USÖ som nationellt och internationellt. Vi är ett internationellt samarbetscentrum till WHO (världshälsoorganisationen) rörande patogena Neisseria och andra sexuellt överförbara infektioner. På nationell nivå är vi referenslaboratorium för patogena neisseria.
Users associated with the unit: , Sören Andersson, Shlear Askari, Anna Böttiger, Lars Breimer, Anna Fagerström, Sanja Farkas, Hans Fredlund, Daniel Golparian, Ronza Hadad, Victoria Hahn-Strömberg, Gisela Helenius, Bengt Hellmark, Olof Hultgren, Helena Isaksson, Susanne Jacobsson, Karin Johansson, Mats G Karlsson, Gabriella Lillsunde Larsson, Kati Lindström, Kerstin Malm, Paula Mölling, Torbjörn Nilsson, Torbjörn Norén, Per Olcén, Lovisa Olsson, Cristian Ortiz Villalon, Sandra Rathsman, Bo Söderquist, Bianca Stenmark, Martin Sundqvist, Sara Thulin Hedberg, Magnus Unemo
Unit is updated Läkarhuset Öster i Jönköping AB, Financial unit
Läkarhuset Öster i Jönköping AB, privat vårdcentral inom vårdval Jönköpings län.
Users associated with the unit: Heléne Melin
Unit is updated Landspitali, Financial unit

Users associated with the unit: Valgerður Backman, Researchweb Support 7
Unit is updated Linnéuniversitetet Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Financial unit
På institutionen ges utbildning i omvårdnad/vårdvetenskap. Forskning bedrivs.
Users associated with the unit: Unnur Sigurdardottir (Administrator), Lotta Frick, Anna-lena Johansson, Christina Johansson, Niklas Lilja

Search unit, from akademiska
http://au.researchweb.org/is/akademiska/unit/search?search=&type=&listgroup=20&start=7