Search unit
information Information about search function
Enter the unit name or the beginning of the name.
search for:
Search gave 277 hits in 0 seconds
Units
Unit is updated HMC Thorax-Kärlkliniken, Financial unit
Ingår i Hjärt- och medicincentrum Universitetssjukhuset i Linköping
Users associated with the unit: Christine Chedid, Susanna Enifena, Lisette Kärvell, Ing-Marie Rodin
Unit is updated HSS, Financial unit

Users associated with the unit: Inga-Lill Eklind (Administrator), Birgitta Bryngelsson, Besarta Hoti
Unit is updated HTA-centrum Västra Götalandsregionen, FoU-enhet
HTA-centrums huvuduppdrag är att bistå med:-råd, stöd i direkta utvärderingsarbetet, feedback -frågedefinition, litteratursökning, -sortering -distribution av artiklar -ekonom för besvarande av ekonomifrågor -VGR:s analysresurser för frågor kring prevalens/incidens och antal patienter -statistikstöd exvis för metaanalyser och liknande -kvalitetssäkringsstöd: bedömning och slutlig sammanfattning i tvärdiciplinär HTA-kvalitetssäkringsgrupp.Normalt utses två individer i ett nätverk inom VGR och Sahlgrenska akademin för kvalitetssäkring.
Users associated with the unit: Pernilla Brown (Administrator), Christina Bergh, Lennart Jivegård, Jenny Kindblom, Ola Samuelsson, Petteri Sjögren, Henrik Sjövall, Annika Strandell, Therese Svanberg
Unit is updated IKE/Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin, Financial unit
En institution inom Linköpings Universitet (Medicinska fakulteten).
Users associated with the unit: Therese Henriksson (Administrator), David Alinder, Lina Jonsson, Rikard Karlsson, Fredrik Kilström, Lars Reinholdsson, Lena Törnborg
Unit is updated IKE/Institutionen för klinisk och experimentell medicin (tidigare IBK), Financial unit

Users associated with the unit: Monika Hardmark, Camilla Höglund, Rikard Karlsson
Unit is updated IMH - Institutionen för Medicin och Hälsa (ej aktiv), Financial unit
Institutionen för hälsa och samhälle
Unit is updated IMH/Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, Financial unit
Ekonomienhet IMH kansli
Users associated with the unit: Britt Nordberg (Administrator), Marie Danielsson, Åsa Fahlstedt, Lena Hector, Maria Hedtjärn, Charlotte Larsson, Catrin Nejdeby, Sophie Stoppert Gustafsson, Sabina Tulek
Unit is updated IMT/Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet, Financial unit
Institutionen bedriver forskning och grundutbildning inom medicinsk teknik
Users associated with the unit: Jörgen Jonson (Administrator)
Unit is updated Infektionssjukdomar, Financial unit
Unit is updated Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Financial unit
Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) har kopplingar till både filosofisk fakultet och utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet. Vi är en av de största institutionerna med ca 250 anställda. Varje år läser ca 3000 studenter på våra program och fristående kurser. Här finns en stor mängd fristående kurser samt programmet för personal- och arbetsvetenskap, psykologprogrammet, psykoterapeutprogrammet, lärarprogrammet och Sveriges enda utbildning till folkhögskollärare. IBL deltar även i kognitionsvetenskapliga programmet, socionomprogrammet och logopedutbildningen. IBL har sedan ht 2007 masterprogrammen Kognition och handikapp, Human Resource Management and Development, Pedagogiskt arbete, Specialpedagogik samt Speciallärarprogrammet.
Unit is updated Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI, Linköpings universitet), Financial unit

Users associated with the unit: Lisbeth Karlsson, Lisa Rosandher
Unit is updated ISV/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Financial unit
Vid institutionen bedrivs utbildning, forskning och annan verksamhet med anknytning till breda samhällsfrågor och välfärd. ISV har närmare 200 anställda och 2000 studenter. Institutionen inledde sin verksamhet 1 januari 2006 i Norrköping.
Users associated with the unit: Liselotte Boström (Administrator), Maria Hedtjärn, Britt Nordberg
Unit is updated James Cook University - College of Medicine and Dentistry, Financial unit
This unit registers expenses related to projects within the College of Medicine and Dentistry at James Cook University.
Users associated with the unit: Ronny Gunnarsson (Administrator), Emma Anderson, Fiona Davies, Penny Skerritt, Susan Wright
Unit is updated James Cook University - Financial and Business Services, Financial unit
Keeps track of reimbursements
Users associated with the unit: Ronny Gunnarsson (Administrator)
Unit is updated Jönköping International Business School, Övrig enhet

Users associated with the unit: Helena Sandahl (Administrator)
Unit is not updated. Unit information may be incorrect Kalmar läns landsting, Primärvård, Financial unit
Redovisning av FORSS-anslag
Users associated with the unit: Joakim Söderlindh (Administrator)
Unit is updated Katastrofmedicinskt centrum, Financial unit
Forskning inom katastrofmedicin, sjukvårdsledning, traumatologi samt prehospital vård
Users associated with the unit: Pia Dahlgren (Administrator), Anna Lundborg, Elina Petersen
Unit is updated Kirurgi, Financial unit
Unit is updated Kirurgisk vård/kirurgi, Region Jönköpings län, Financial unit
Ekonomienhet för rekvirering av forskningsanslag till Kirurgin inom Region Jönköpings län.
Users associated with the unit: Carina Printz
Unit is updated Kirurgisk vård/kvinnosjukvård och kvinnohälsovård, Region Jönköpings län, Financial unit
Ekonomienhet för rekvirering av forskningsanslag till Kvinnosjukvård och kvinnohälsovård inom Region Jönköpings län.
Users associated with the unit: Ida Larsson

Search unit, from akademiska
http://au.researchweb.org/is/akademiska/unit/search?search=&type=&listgroup=20&start=6