Search unit
information Information about search function
Enter the unit name or the beginning of the name.
search for:
Search gave 277 hits in 0 seconds
Units
Unit is updated FTV VGR (SÄ), Financial unit
VG-regionen.Internt kundnummer vid internfakturering: I61901
Users associated with the unit: Eva Fast (Administrator), Annica Svenungsson
Unit is updated Futurum - akademin för hälsa och vård, Financial unit
Futurum är forsknings- och utbildningsenhet i Region Jönköpings län. Futurum - akademin för hälsa och vård, arbetar strategiskt för att bidra till Regionens mål.
Users associated with the unit: Anneli Ohlsson (Administrator), Helena Andén
Unit is updated Geriatrik, Financial unit
Unit is updated Göteborgs Läkaresällskap, Anslagsgivare
Göteborgs Läkaresällskap är en vetenskaplig stiftelse/ideel förening som idag har som sin främsta uppgift att stödja forskning och utbildning med stipendier och resebidrag samt att främja läkares gemenskap samt fortbildning vid de regelbundna onsdagsmötena.
Users associated with the unit: Ann-Christin Sporrong (Administrator), Michael Breimer, Jörgen Ekström, Jan Fridén, Torbjörn Hillensjö, Ragnar Hultborn, Ove Lundgren, Svante Nordgren, Jan Nyman, Bo Risberg, Mikael Romanus, Maria Schaufelberger, Karin Stenqvist, Anders Sundbeck, Görel Sundbeck, Andrej Tarkowski, Helen von Sydow
Unit is updated Goteborgsregionen, FoU i Väst, FoU-enhet
Läs mer på www.goteborgsregionen.se/valfard
Users associated with the unit: Märit Malmberg Nord (Administrator), Märit Malmberg Nord
Unit is updated Gothia Forum för klinisk forskning, FoU-enhet
Gothia Forum är en enhet inom Västra Götalandsregionen som erbjuder en infrastruktur för att förbättra samarbetet mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri för att stärka den kliniska forskningen i Västra Götaland, både vad gäller kvalitet och kvantitet. Gothia Forum erbjuder tjänster genom hela forskningsprocessen. Vi fungerar även som en kopplingspunkt till andra stödorganisationer som finns inom Västra Götalandsregionen. Så väl enskilda forskare och forskargrupper som små och stora företag inom Life Science kan vända sig till oss.
Users associated with the unit: Ulrika Logren (Administrator), Per-Anders Jansson, Ywonne Orrlöv, Åsa Särlvik
Unit is updated Habilitering & Hälsa, Financial unit
VG-regionen. Handlägger FoU-råds-medel för hela västra Götaland. Internt faktureringsnr I76601
Users associated with the unit: Heléne Nyström (Administrator), Anne Albrektsson Borg, Birgitta Eklöf
Unit is valid, needs to be updated Hälsan och Stressmedicin, Financial unit
Institutet för stressmedicin - ISM är Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet och en del i förvaltningen Hälsan och Stressmedicin. Vi bedriver forskning och utvecklingsarbete samtidigt som vi förmedlar kunskaper och erfarenheter om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö. Forskning Vi bedriver forskning inom det stressmedicinska området - från hälsofrämjande och förebyggande till behandling. Det handlar även om vad som händer i kroppen när människor utsätts för långvarig stressbelastning.  
Users associated with the unit: Anette Johansson (Administrator)
Unit is updated Hjärt-lungmedicin o klinisk fysiologi, Financial unit
Unit is updated HMC, Financial unit

Users associated with the unit: Madeleine Bergius (Administrator), Emma Andersson, Christine Chedid, Eva Danielsson, Lisette Kärvell
Unit is updated HMC Allergicentrum, Not selected
Ingår i Hjärt-Medicincentrum
Users associated with the unit: Emma Andersson, Madeleine Bergius, Christine Chedid, Eva Danielsson, Lisette Kärvell
Unit is updated HMC EMK (ska avslutas), Financial unit
Ingår i Hjärt-Medicincentrum
Users associated with the unit: Emma Andersson, Madeleine Bergius, Christine Chedid, Lisette Kärvell
Unit is updated HMC Endokrinmedicinska kliniken US, Financial unit
Ingår i Hjärt- och Medicincentrum
Users associated with the unit: Madeleine Bergius (Administrator), Christine Chedid, Eva Danielsson, Lisette Kärvell
Unit is updated HMC Hjärt- och medicincentrum i Östergötland, 581 85 Linköping, Financial unit
Hjärtcentrum i Östergötland utgörs av följande kliniker: - Fysiologiska kliniken - Kardiologiska kliniken - Thorax-kärlkliniken Med undantag för hjärt-lungtransplantationer, barnhjärtkirurgi och enstaka andra mycket lågfrekventa behandlingar erbjuder Hjärtcentrum alla etablerade metoder/åtgärder inom hjärta-kärlområdet.
Unit is updated HMC Hudkliniken, Not selected
Ingår i Hjärt-Medicincentrum
Users associated with the unit: Madeleine Bergius, Christine Chedid, Lisette Kärvell
Unit is updated HMC Infektionskliniken, Not selected
Ingår i HMC
Users associated with the unit: Madeleine Bergius, Christine Chedid, Lisette Kärvell
Unit is updated HMC Magtarmmedicinska kliniken, Financial unit
Ingår i Hjärt- och Medicincentrum
Users associated with the unit: Emma Andersson, Madeleine Bergius, Christine Chedid, Eva Danielsson, Lisette Kärvell
Unit is updated HMC Njurmed klin, Not selected
Ingår i Hjärt-Medicincentrum
Users associated with the unit: Emma Andersson, Madeleine Bergius, Christine Chedid, Eva Danielsson, Lisette Kärvell
Unit is not updated. Unit information may be incorrect HMC Rehab-enheten, Financial unit

Users associated with the unit: Emma Andersson, Christine Chedid, Eva Danielsson, Heléne Karlsson, Lisette Kärvell
Unit is updated HMC Reuma klin, Financial unit
ingår i Ingår i Hjärt-Medicincentrum
Users associated with the unit: Emma Andersson, Madeleine Bergius, Christine Chedid, Eva Danielsson, Lisette Kärvell

Search unit, from akademiska
http://au.researchweb.org/is/akademiska/unit/search?search=&type=&listgroup=20&start=5