Search unit
information Information about search function
Enter the unit name or the beginning of the name.
search for:
Search gave 277 hits in 0 seconds
Units
Unit is updated FoU-beredningsgruppen Skaraborgs Sjukhus (Research Fund at Skaraborg Hospital), Anslagsgivare
FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) fördelar medel för forskningsprojekt till personal som är tillsvidareanställd inom SkaS.
Users associated with the unit: Johanna Låstberg (Administrator), Åsa Alsiö, Marcelo Ayala, Johan Haux, Anita Johansson, Elisabeth Kenne Sarenmalm, Anna Kjellsdotter, Rajna Knez, P-G Larsson, Per-Anders Larsson, Svante Lifvergren, Susan Lindberg, Salmir Nasic, Olle Nelzén, Johan Svensson, Berith Wennström
Unit is valid, needs to be updated FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, FoU-enhet
Vi arbetar med att... stödja, stimulera och initiera forskning och utveckling i primärvården Utveckla den vetenskapliga kompetensen hos personalen i primärvården...för att på så sätt främja en god och säker vård.FoU primärvård Göteborg och Södra Bohuslän främjar forskning och utveckling nära vårdens vardag. Hit kan du som medarbetare vända dig i frågor rörande forskning, utveckling och utbildning.Mer information hittar du på vår hemsida
Users associated with the unit: Carin Sjöström-Greenwood (Administrator), Gamal Abd El-Gawad, Stefan Bergman, Susanne Bernhardsson, Hulya Cevik-Aras, Bledar Daka, Robert Eggertsen, Andreas Fors, Inger Hansson, Kristina Holmgren, Olga Jensen, Marianne Jingrot, Maria Larsson, Andrea Mikkelsen, Eva-Lisa Petersson, Åsa Premberg, Kjell Reichenberg, Maria Rosvall
Unit is updated FoU-centrum Skaraborg, FoU-enhet
Primärvård i samarbete med tandvård.Primärvård: FoU-arbete och verksamhetsuppföljning med hjälp av datajournalen, speciellt fokus på läkemedelsförskrivning. Metoder för att ta hand om patienter med risk för hjärtkärlsjukdom. Handledning av ST-läkare under projektarbete.Tandvård: Ett flertal FoU-projekt bedrivs t. ex. munhälsa hos små barn och ungdomar, implantatstudier. Genom epidemiologisk registrering beskrivs munhälsa hos barn och vuxna.Länk till FoU-centrum Skaraborg
Users associated with the unit: Ann Segerblom (Administrator), Mikael Åberg, Ann-Catrin André Kramer, Kristina Bengtsson Boström, Sofia Dalemo, Per Hjerpe, Anna-Lena Östberg
Unit is updated FoU-centrum Skaraborgs Sjukhus, FoU-enhet
FoUs övergripande mål är att stödja, stimulera och initiera olika personalkategorier att genomföra forsknings- och utvecklingsarbete inom Skaraborgs Sjukhus.Länk till FoU-centrum Skaraborgs Sjukhus
Users associated with the unit: Johanna Låstberg (Administrator), Linda Berghäll Friman, Anna-Lena E-son Loft, Reza Javid, Anita Johansson, Per Jolbäck, Elisabeth Kenne Sarenmalm, Anna Kjellsdotter, Elin Larsson, Marina Modin, Salmir Nasic, Olle Nelzén, Åsa Nilsson, Johan Svensson
Unit is updated FoU-centrum/CKFD/Landstinget Sörmland, FoU-enhet, Anslagsgivare
FoU-centrums huvuduppgifter är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning i Landstinget Sörmland. FoU-centrum omfattar tre olika verksamheter med delvis olika inriktning och uppdrag, men som alla har det gemensamt att vi arbetar med att stärka landstingets forskningsarbete och kompetens. De tre verksamheterna är Enheten för FoU med Centrum för klinisk forskning i D-län (CKFD), den samhällsmedicinska och statistiska verksamheten samt de fyra sjukhusbiblioteken. Här finns en samlad kompetens vad gäller vetenskapligt arbetssätt, projektstöd, litteratursökning, samhällsmedicinska frågeställningar, epidemiologi och statistik, m.m.Länk till FoU-centrum/CKFD/Landstinget Sörmland
Users associated with the unit: Pernilla Larsson (Administrator), Eva-Maria Annerbäck, Ove Axelsson, Staffan Eriksson, Wang Eugen Yuhui, Lena Nordgren, Petri Olivius, Andreas Pikwer, Thorne Wallman
Unit is updated FoU-enheten Region Jämtland Härjedalen, FoU-enhet

Users associated with the unit: Susanne Johansson (Administrator)
Unit is updated FoU-enheten, Universitetssjukhuset Örebro, Financial unit

Users associated with the unit: Maria Holmström (Administrator), Kristina Arnrup, Camilla Frisö Åsell, Catrine Haglund, Reidar Oderth, Helena Sävenstrand, Per Thunberg
Unit is updated FoU-rådet Fyrbodal, Anslagsgivare
Detta enhetskort avser lokala FoU-rådet Fyrbodal som fördelar medel till Fyrbodal.
Users associated with the unit: Sven Kylén (Administrator), Anna Bergenheim, Christer Dahlin, Jüri Kartus, Eva Larsson, Ninni Sernert
Unit is updated FoU-rådet Fyrbodal - Ekonomienheten, Financial unit
Detta enhetskort avser ekonomienheten vid lokala FoU-rådet Fyrbodal. Internt kundnummer vid internfakturering: ?????
Users associated with the unit: Eva Larsson (Administrator), Ann-Christin Bätz, Birgitta Elfström, Ellinore Holmgren, Sven Kylén
Unit is valid, needs to be updated FoU-rådet i Göteborg och Södra Bohuslän, Anslagsgivare
FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän: Alla anställda inom primärvården, tandvården i Göteborg och södra Bohuslän, länssjukvården och specialistsjukvården eller annan vårdgivare som har vårdavtal med Hälso- och sjukvårdskansliet, har möjlighet att söka FoU-medelLänk till FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän
Users associated with the unit: Inger Hansson (Administrator), Susanne Bernhardsson, Ola Blomqvist, Hulya Cevik-Aras, Monika Fagevik Olsén, Maria Larsson, Mille Milakovic, Anneli Ozanne, Barbara Rubinstein, Carin Sjöström-Greenwood, Gunilla Thunberg
Unit is updated FoU-rådet Skaraborg, Anslagsgivare
FoU-rådet Skaraborg fördelar forskningsanslag inom primärvård och tandvård i Skaraborg och Skaraborgs Sjukhus. Internt kundnummer vid internfakturering: I71102
Users associated with the unit: Ann Segerblom (Administrator), Anita Alm, Kristina Bengtsson Boström, Sofia Dalemo, Per M Gustafsson, Margareta Hellgren, Per Hjerpe, Elisabeth Kenne Sarenmalm, Kicki Klaeson, Björn Landström, P-G Larsson, Johanna Låstberg, Salmir Nasic, Olle Nelzén, Per Nordin, Anna-Lena Östberg, Oskar Stridsborg, Johan Svensson
Unit is valid, needs to be updated FoU-rådet Södra Älvsborg, Anslagsgivare
FoU-rådet har till uppgift att ge förutsättningar och verka för att forskning och utvecklingsarbete bedrivs inom verksamheterna i södra Älvsborg. FoU-rådet skall stimulera anställdas kreativitet och utveckling av ett kunskapsökande förhållningssätt i arbetet och bevilja medel för FoU-projekt. Huvudsakliga uppgiften är att årligen förmedla ekonomiska bidrag i olika former. En utförligare beskrivning av FoU-rådet finns under fliken övrigt. Vilka personer som ingår i FoU-rådet kan du se under fliken personer.
Users associated with the unit: Tanja Fransson (Administrator), Eva Almqvist, Fredrik Einarsson, Anders Larsson, Lena Nordeman, Marie Rusner, Marianne Rythén, Pär-Daniel Sundvall
Unit is updated FoU-rådet södra Älvsborg - ekonomienheten, Financial unit
Detta enhetskort avser ekonomienheten vid lokala FoU-rådet i södra Älvsborg. För mer information om lokala FoU-rådet gå till vår hemsida.
Users associated with the unit: Lena Nordeman (Administrator), Tanja Fransson
Unit is updated FoU-sektionen i Norrbottens Läns Landsting, FoU-enhet
Verksamhets mål Att bygga upp ett väl fungerande FoU arbete, som har en naturlig del i den kliniska vardagen och drivs så att medarbetarna blir delaktiga. Att öka kunskapen och färdigheten i forsknings- och utvecklingsarbete bland alla personalkategorier. Att skapa möjligheter för snabb spridning av ny kunskap och nya erfarenheter inom landstinget. Att ge möjligheter för personal på olika nivåer att bedriva ett kvalitativt bra FoU-arbete. Landstingsövergripande FoU-enhet Enheten inrättades i januari 2002, med uppdraget att vara en övergripande, samordnande funktion för landstingets FoU-verksamhet. Den har därför fått i uppdrag att: vara en länk mot landstingets ledning och förvaltningar vara en kompetensresurs vara en samordnare och nätverksbyggare bygga upp kontakter med universitetsinstitutioner och andra enheter där FoU-arbete bedrivs inom och utom länet.
Users associated with the unit: Louise Fredriksson (Administrator), Maria Jansson, Robert Lundqvist, Karin Zingmark
Unit is updated FoUI Norrbotten, FoU-enhet
FoUI Norrbotten är en FoU miljö för Norrbottens 14 kommuner. Vi stärker samspelet mellan praktik och teori och fungerar som brobyggare mellan den praktiska verksamheten och vetenskaplig kunskap. Uppgiften är att stödja och medverka till en kunskaps- och kompetenshöjning inom områdena socialtjänst, utbildning och lärande, samt social hållbarhet.
Users associated with the unit: Benitha Eliasson (Administrator)
Unit is not updated. Unit information may be incorrect Frölunda Specialistsjukhus, Financial unit
Västra Götalandsregionen
Users associated with the unit: Jenny Forsman (Administrator)
Unit is updated FTV Västra Götaland (Göteborg), Financial unit
VG-regionen. Hanterar ekonomi för folktandvården i Göteborg.
Users associated with the unit: Annica Svenungsson (Administrator), Eva Fast
Unit is not updated. Unit information may be incorrect FTV Region Värmland, Financial unit
Region Värmland. Hanterar ekonomi för folktandvården i Region Värmland.
Users associated with the unit: Pia H Lundberg (Administrator)
Unit is updated FTV Uppsala, Ekonomi, Financial unit
Ekonomisk enhet för Uppsalas Folktandvård
Users associated with the unit: Helene Lindroth (Administrator)
Unit is updated FTv Västra Götaland (S:a Bohuslän), Financial unit
VG-regionen. Hanterar ekonomi för folktandvården i södra Bohuslän. Internt kundnummer vid internfakturering: I61401
Users associated with the unit: Annica Svenungsson (Administrator), Eva Fast

Search unit, from akademiska
http://au.researchweb.org/is/akademiska/unit/search?search=&type=&listgroup=20&start=4