Search unit
information Information about search function
Enter the unit name or the beginning of the name.
search for:
Search gave 278 hits in 0 seconds
Units
Unit is updated Folktandvården Västra Götaland, Financial unit
VG-regionen. Hanterar ekonomi för folktandvården i Västra Götlandsregionen. Internt kundnummer är I61901
Users associated with the unit: Eva Fast (Administrator), Tanja Fransson, Lena Nordeman, Annica Svenungsson
Unit is updated Folktandvården, Landstinget i Kalmar, Financial unit
Folktandvården, Landstinget i Kalmar
Users associated with the unit: Carl-Johan Adolfsson (Administrator)
Unit is updated Folktandvården, Region Jönköpings län, Financial unit
Ekonomienhet för rekvirering av forskningsanslag till Folktandvården inom Region Jönköpings län.
Users associated with the unit: susanne davidsson
Unit is updated Folktandvårdens forskningsstöd, FoU-enhet
För en kunskapsorganisation som Folktandvården Västra Götaland är forskningen oerhört viktig och att utvärdera och införa nya metoder är en framgångsfaktor för oss. Vår forskning, som ofta bedrivs i samarbete med Institutionen för Odontologi (IO) vid Göteborgs universitet (GU), ska vara nyttig i vår vardag, leda fram till nya behandlingsmetoder och utveckla framtidens tandvård. Våra tre största forskningsområden handlar om varför barn utvecklar tandvårdsrädsla, om Frisktandvården som vårdmodell leder till friskare patienter och hur vi kan utveckla tandvården för äldre. Folktandvården Västra Götaland ligger långt fram inom klinisk forskning (forskning som sker på våra mottagningar runt om i regionen) och i dagsläget drivs flera forskningsprojekt av olika storlek runt om i regionen. Folktandvården Västra Götaland samarbetar med Närhälsan bland annat genom att placera en FoU-ledare som du kan kontakta, vid varje FoU-centrum. FoU-ledarna är en länk mellan FoU-centrum och folktandvårdens verksamheter. Deras uppgift är att bl.a informera, inspirera och inventera FoU aktiviteter i sitt ansvarsområde. FoU-ledarna agerar även som handledare.
Users associated with the unit: Birgitta Ahlström (Administrator), Hulya Cevik-Aras, Olga Jensen, Anders Molander, Anna-Lena Östberg, Marta Persson, Marianne Rythén
Unit is updated Forskning & Utveckling i Region Västernorrland, Financial unit
Forskning & Utveckling är koncernövergripande och Region Västernorrlands samordnare av forsknings- och utvecklingsprojekt inom regionens samtliga verksamhetsområden. Personal inom regionen har möjlighet att söka stipendier från Forskning & Utveckling eller på annat sätt nyttja våra resurser. Vid Forskning & Utveckling finns tillgång till kvalificerad metodhandledning och statistisk expertis. Vi har också ett nära samarbete med Mittuniversitetet samt ett flertal andra universitet. Forskning bedrivs inom hälso- och sjukvård, folkhälsa, hälsoekonomi, länsutveckling mm. Forskning & Utveckling har också en central roll i regionens verksamhetsutveckling.
Users associated with the unit: Jeanette Sundberg (Administrator), Erling Englund
Unit is updated Forskning & Utveckling i Region Västernorrland, FoU-enhet
Forskning & Utveckling är koncernövergripande och Region Västernorrlands samordnare av forsknings- och utvecklingsprojekt inom regionens samtliga verksamhetsområden. F & U ska bidra till att utveckla regionens alla verksamheter genom tillämpad forskning och verksamhetsutveckling.Detta sker genom att stödja och stimulera i första hand verksamhetsanknuten FOU att skapa möjligheter för FOU-arbete inom samtliga verksamhetsområden i regionen att efter prövning fördela projekt- och stipendiemedel Personal inom regionen har möjlighet att söka medel från Forskning & Utveckling eller på annat sätt nyttja våra resurser.Vid Forskning & Utveckling finns tillgång till kvalificerad metodhandledning och statistisk expertis. Vi har också ett nära samarbete med Mittuniversitetet samt ett flertal andra universitet.Forskning bedrivs inom hälso- och sjukvård, folkhälsa, hälsoekonomi, länsutveckling mm.
Users associated with the unit: Jeanette Sundberg (Administrator), Jonas Appelberg, Marika Augutis, Lennart Bråbäck, Ingela Danielsson, Erling Englund, Helene Hillborg, Birgitta Wiesinger
Unit is updated Forsknings- och stipendieförvaltningen inom Region Östergötland, Financial unit
Forsknings- och stipendieförvaltningen inom Region Östergötland förvaltar och fördelar medel för forskning och utbildning.
Users associated with the unit: Anna Lena Nylander (Administrator)
Unit is updated Forskningsenheten, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, FoU-enhet
På SÄS forskningsenhet prioriterar vi patientnära klinisk forskning genom att verka för att skapa goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete med forskning. Vi ser forskning som en strategisk fråga för utveckling av vården och för att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Vi prioriterar tillämpning av evidens i hälso- och sjukvården med målet att försäkra och förbättra kvaliteten. Vi prioriterar också en ökad samverkan med universitet och högskolor.
Users associated with the unit: Isabell Johansson (Administrator), Anders Larsson, Marie Rusner, Anneli Schwarz
Unit is updated Forskningskommittén i Region Örebro län, Anslagsgivare
Region Örebro län och Örebro universitet bedriver en målmedveten uppbyggnad av det medicinska vetenskapsområdet. Tillsammans satsar vi på en bred medicinsk och vetenskaplig kompetens där huvudinriktningen är klinisk forskning.Den kliniskt patientnära forskning innebär att forskningen uppstår ur ett problem som finns i vårdens vardag och speglar de svårigheter som patienter och vårdgivare stöter på i en verklig behandlingssituation.Det kliniska angreppssättet leder också till att frågeställningar och metoder spänner över flera olika specialiteter och det finns därför ett väl utvecklat samarbete mellan olika yrkeskategorier med skilda kompetenser. Flera forskargrupper arbetar kring olika former av ohälsa och sträcker sig från utbrändhet och stress till modern genetik och medicinska folksjukdomar som diabetes och cancer.LEDAMÖTER FORSKNINGSKOMMITTÉN 19 01 01 - 21 12 31Rask Eva, ordf, docent/öl, MedicinklinikenForsberg, Anette, vice ordf, docent/fysioterapeut, FysioterapiavdAnderzén Carlsson Agneta, docent/sjuksköterska, UniversitetssjukhusetsForskningscentrumBjörkman Hjalmarsson, Louise, Med dr/specialistläkare, Barn- och ungdoms-klinikenBreimer Lars, docent/överläkare/Klinisk kemi, Laboratoriemedicinska klinikenDavidsson Åke, bitr professor/öl, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet.Dreifaldt Mats, Med dr/överläkare, Kärl-ThoraxklinikenHjelmqvist Hans, professor/öl, ANIVA-klinikenJarl Gustav, Med dr/ortopedingenjör, Universitetssjukhusets forskningscentrum/OrtopedteknikMeehan Adrian, Med dr/verksamhetschef, Geriatriska klinikenMsghina Mussie, docent/öl, Allmänpsykiatrisk öppenvårdOlivecrona Magnus, docent/öl, Neurokirurgiska teametSagerfors Susanna, doktorand/specialistläkare, ÖgonklinikenStenmark Bianca, Med dr/sjukhuskemist, Molekylärdiagnostik, Laboratorie-medicinska klinikenSundqvist Martin, Med dr/öl, Mikrobiologi, Laboratoriemedicinska klinikenSvantesson-Sandberg, Mia, docent/specialistsjuksköterska, Universitetssjuk-vårdens forskningscentrum/Palliativa konsultteamet, Karlskoga lasarett.Szabo Eva, Med dr/öl, KirurgklinikenSöderbergh Annika, Med dr/öl, ReumatologklinikenTegnelius Eva, doktorand/specialistläkare Onkologiska klinikenWretenberg Per, professor/öl, OrtopedklinikenSekreterare: Maria Holmström, forskningssekreterare, Kliniskt forskningscentrumReidar Oderth, bitr sekreterare
Users associated with the unit: Maria Holmström (Administrator), Camilla Frisö Åsell
Unit is updated Forskningssektionen, Region Kalmar län, FoU-enhet
Uppbyggnaden av enheten ligger i linje med landstingets strävan att alla medarbetare ska ha egen erfarenhet av forskning och utvecklingsarbete. Lika viktigt är insikt om hur forskningsresultat växer fram och används. Något som i slutändan kommer patienten till del genom bättre kvalitet och en säkrare hälso- och sjukvård. Forskningssektionen stödjer medarbetare som vill börja forska eller som redan bedriver forskningsarbete. På enheten arbetar landstingets forskningschef, forskningshandledare, koordinator för kliniska prövningar och statistiker.
Users associated with the unit: Heléne Nordmark (Administrator), Kristofer Årestedt, Jonas Bonnedahl, Lars Brudin, Carl Edvard Rudebeck, Ingrid Wåhlin
Unit is updated Forskningsstödjande personal, Region Örebro län, Not selected

Users associated with the unit: Anna Axelsson (Administrator), Åsa Andersson, Anna Bäck, Anders Bäckman, Tamara Blomerus, Ing-Liss Bryngelsson, Camilla Eklund, Frida Lovisa Margareta Elfsten, Elin Embretsén Varro, Karin Ericsson, Annika Eriksson, Jessica Eriksson, Kerstin Eriksson, Anette Forsberg, Anna Göthlin Eremo, Pernilla Haglund, Gisela Helenius, Ulrika Hylén, Lena Irvhage, Karin Johansson, Johan Josefsson, Åsa Kälvesten, Jeanette Kittang, Jill Kjellberg Eriksson, Kristin Klarström Engström, Anita Koskela von Sydow, Robert Kruse (Född Jonasson), Jenny 4 Larsson, Gabriella Lillsunde Larsson, Maria Lind, Kristina Lood, Anna Mattsson, Eva Norgren Holst, Margit Quist, Charlotte Ryman, Kristina Sigvardsson, Ylva Storck, Maria Svensson, Åsa Tagesson, Elisabet Tina, Eva Wahlström, Micael Waldenborg
Unit is updated FORSS - Forskningsrådet i Sydöstra Sverige, Anslagsgivare
Forskningsrådet i Sydöstra Sverige
Users associated with the unit: Lena Lindgren (Administrator), Karin Åkesson, Agneta Andersson, Peter Blomstrand, Staffan Hägg, Carl Johan Östgren, Anna Strömberg, Gunilla Sydsjö, Mats Ulfendahl, Ingrid Wåhlin, Pär Wanby, Ann-Britt Wiréhn
Unit is updated FoU enheten Kronoberg, Financial unit

Users associated with the unit: Sofi Tschannen (Administrator)
Unit is updated FoU Halland, FoU-enhet
Forskning och Utveckling Region Halland
Users associated with the unit: Hanna Svensson (Administrator), Amir Baigi, Håkan Bergh, Ann Ekberg-Jansson, Katarina Ekelöf, Anders Holmén, Ann-Kristin Karlsson, Stefan Lönn
Unit is valid, needs to be updated FoU Hälsingland, Hälsinglands utbildningsförbund, FoU-enhet
FoU Hälsingland är samma enhet som förut hette FoU Söderhamn. Vi tillhör nu organisationen Hälsinglands utbildningsförbund, som är bildat av Söderhamn, Bollnäs och Nordanstigs kommuner. Rent fysiskt befinner vi oss oftast på samma plats som tidigare, CFL Söderhamn. Därmed finns alla kunskapsnivåer representerade på CFL (Centrum för flexibelt lärande). FoU vill fungera som en motor för utvecklingen och drivkraft för växande i regionen. Vi arbetar med hållbar regional utveckling och med ett interaktivt arbetssätt och lärande utvärdering som specialområde. Aktuella exempel på forskningsområden är integration, ungdomars delaktighet i lokal utveckling och deras tankar kring att flytta eller stanna och omställning till hållbar utveckling, särskilt social hållbarhet. Den geografiska basen är Hälsingland, men vi samarbetar gärna interregionalt och internationellt.
Users associated with the unit: Maria Vallström (Administrator), Åsa Lang, Ingalill Stefansson, Lotta Svensson, Mikael Vallström
Unit is updated FoU Kronoberg, FoU-enhet
FoU Kronoberg är en mötesplats för kommuner och landsting i Kronobergs län.http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/kompetens-utveckling/forskning-och-utveckling-fou/
Users associated with the unit: Dorthe Geisler (Administrator), Daniel Albertsson, Kjell-Åke Alle, Pia Andersen, Petra Becker, Joar Björk, Viktor Carlsson, Erika Cloodt, Ingrid Edvardsson Aurin, Joakim Färdow, Birgitta Grahn, Birgitta Gunnarsson, Sara Holmberg, Åsa Johansson, Gunnar Kahlmeter, Lena Lendahls, Jeanette Lindahl, Pamela Massoudi, Eva Melin, Sasan Naraghi, Linn Nilsson, Birger Pålsson, Karin Pernebo, Viveca Ritsinger, Hans Thulesius, Helle thulesius, Maria Thunander, Gustaf Waxegård, Sara Wireklint
Unit is updated FoU primärvård Fyrbodal, FoU-enhet
FoU primärvård Fyrbodal arbetar för att forsknings- och utvecklingsarbeten ska kunna bedrivas inom de olika verksamheterna på primärvårdsnivån inom det geografiska området Fyrbodal. Enheten finns till för medarbetare både inom den offentliga primärvården och för de privata vårdgivarna som har vårdavtal med Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli (HSNK).Enheten ska stimulera kreativitet, kritiskt tänkande och ett kunskapssökande förhållningssätt och vara ett stöd när det gäller att handleda, driva projekt och söka forskningsanslag.Länk till FoU primärvård i Fyrbodal
Users associated with the unit: Eva Larsson (Administrator), Tina Arvidsdotter, Siv Bäck-Pettersson, Anna Bergenheim, Hulya Cevik-Aras, Ulla Fredriksson Larsson, Sven Kylén, Lena G Larsson, Bertil Marklund, Karin Mossberg, Malin Östman, Irene Svenningsson
Unit is updated FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, FoU-centrum Södra Älvsborg, FoU-enhet
FoU-centrum för primärvård och folktandvård är ett stöd för personal i primärvård och folktandvård Södra Älvsborg som önskar starta en studie. Vi bistår kostnadsfritt med personlig handledning och undervisning i hur man lägger upp sin studie och vi kan ge råd om hur man söker pengar. Som projektledare är du välkommen att sitta i våra lokaler (för en vägbeskrivning, klicka här). Under fliken personer (eller nedan beroende på din webbläsare) ses en lista över personer knutna till enheten. Du kan klicka på personens namn för att få mer information och personlig mailadress. Under fliken övrigt ses mer utförlig information om oss.Gruppmailadresser: Gruppbrevlåda för kurser.Länk till FoU-centrum i Södra Älvsborg
Users associated with the unit: Tanja Fransson (Administrator), Kristina Ahlin, Eva Almqvist, Ulrika Börjesson, Maria Borland, Elisabet Eskilsson, Bertil Hagström, Marie-Louise Hänel Sandström, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), Else Hellebö Johanson, Grethe Jonasson, Anna Klebom, Johan Lindström, Sofie Ljung, Jaroslaw Marczak, Lena Nordeman, Göran Pilgård, Gun Rembeck, Lena Rindner, Marianne Rythén, Giovanni Serino, Ulrika Sjölin, Ingmarie Skoglund, Gunilla Strömme, Pär-Daniel Sundvall, Artur Tenenbaum, Andreas Thörneby, Bernhard von Below, Solbrith Wachsmann, Sandra Weineland
Unit is updated FoU Södertörn, FoU-enhet
FoU Södertörn ägs idag av tio kommuner i södra Stockholm: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö. Verksamhetsområdena omfattar individ- och familjeomsorgen, funktionshinderområdet samt socialpsykiatrin. FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder. FoU Södertörns arbetsformer regleras i ett gemensamt avtal mellan kommunerna och en kontinuerlig förankring av arbetsuppgifterna sker i samverkan mellan kommunerna. FoU Södertörn har funnits sedan 1997.
Users associated with the unit: Tomas Bons (Administrator)
Unit is updated FoU-avdelningen Habilitering & Hälsa Västra Götaland, FoU-enhet, Anslagsgivare
Vid FoU-avdelningen Habilitering & Hälsa VGR bedrivs forskning för att säkra och förbättra vården för våra patientgrupper, personer med bestående funktionsnedsättningar - hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet, varaktig måttlig till svår synnedsättning, nedsättning av i förmågan att röra sig, förstå omvärlden eller att kommunicera och samspela med andra människor.
Users associated with the unit: Anna Rensfeldt Flink (Administrator), Marika Jonsson

Search unit, from akademiska
http://au.researchweb.org/is/akademiska/unit/search?search=&type=&listgroup=20&start=3