Search unit
information Information about search function
Enter the unit name or the beginning of the name.
search for:
Search gave 277 hits in 0 seconds
Units
Unit is updated DC_Imm (Klinisk Immunologi), Financial unit
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin tillhandahåller dygnet runt laboratorieservice och medicinsk kompetens inför blodtransfusioner.
Users associated with the unit: Maria Bjerke (Administrator)
Unit is updated DC_Kemi (Klinisk kemi), Financial unit
Klinisk kemi är en specialitetsgemensam och länsövergripande laboratorieenhet som finns på sjukhusen i Linköping, Motala och Norrköping och vid de flesta vårdcentralerna i Östergötland
Users associated with the unit: Maria Bjerke (Administrator)
Unit is updated DC_Klinisk Genetik, Financial unit
Klinisk Genetik
Users associated with the unit: Maria Bjerke (Administrator)
Unit is valid, needs to be updated DC_Klinisk Patologi, Financial unit
Klinisk patologi
Users associated with the unit: Maria Bjerke (Administrator), Lena Durmis
Unit is updated DC_Mikro (Klinisk Mikrobiologi), Financial unit
Mikrobiologisk diagnostik erbjuds från vårt speciallaboratorium vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Users associated with the unit: Maria Bjerke (Administrator)
Unit is updated DC_Röntgenklinikerna Östergötland + Klin Fysiologi ViN, Financial unit
Bildmedicin, Regionen Östergötland. Röntgenklinikerna i Linköping, Norrköping och Motala. CMIV. Klinisk Fysiologi Vrinnevi
Users associated with the unit: Maria Bjerke (Administrator), Anna Lundborg
Unit is updated DC_Trmed (Transfusionsmedicin), Financial unit
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin tillhandahåller dygnet runt laboratorieservice och medicinsk kompetens inför blodtransfusioner.
Users associated with the unit: Maria Bjerke (Administrator)
Unit is updated Deakin University Australia, Financial unit

Users associated with the unit: Judith Houghton (Administrator), Drew Aras, Cassandra Hamilton, Andrea Hernan, Amy Mulholland
Unit is updated Ekhagastiftelsen, Anslagsgivare
Ekhagastiftelsen grundades redan 1944 av Gösta Videgård och stödjer sedan dess vetenskaplig forskning inom ekologiskt lantbruk samt komplementär och biologisk medicin. Vi är en av de större stiftelserna i Sverige som ger medel till forskning och har under perioden 1999-2016 har bidragit med över 136 miljoner kronor till forskningprojekt inom våra prioriterade områden. Ekhagastiftelsens syfte är att främja människans hälsa genom att verka för utvecklandet av bättre livsmedel, naturliga läkemedel och läkningsmetoder samt stödja forskning för en sundare livsföring, som i sig kan ha en sjukdomsförebyggande effekt. En central tanke är att fokusera mer på förebyggande aktiv hälsovård än på reaktiv symptombekämpande sjukvård.Fokus ska inte vara på att bekämpa problem utan att hitta metoder för att förebygga deras uppkomst. För mer information se stiftelsens hemsida: www.ekhagastiftelsen.se
Unit is updated Ekonomienheten, Länssjukhuset i Kalmar, Financial unit
Redovisning av Forss anslag
Users associated with the unit: Matilda Sjödahl (Administrator), Örjan Gunnarsson
Unit is valid, needs to be updated Enheten för forskning och utveckling, Region Skåne, FoU-enhet
Enheten arbetar med strategiska forsknings- och utvecklingsfrågor utifrån ett regionalt skåneperspektiv.Syftet är att ge en helhetssyn på FoU-arbetet i Skåne. Genom att skapa arenor där hälso- och sjukvård, universitet och högskola samt näringslivet kan mötas vill vi aktivt bidra till att stärka regionens möjligheter att tillvarata nya kunskaper och innovationer.Förutom arenaskapande arbetar vi med områden såväl internt som externt, lokalt som regionalt, nationellt som internationellt.Hemsida Forskning och utveckling, Region SkåneSe även: https://www.skane.se/organisation-politik/forskning/radgivning-och-stod-for-forskare-och-naringsliv/centrum-for-primarvardsforskning/
Users associated with the unit: Elisabeth Titze (Administrator), Kerstin Berntorp, Anders C Håkansson, Hannie Lundgren
Unit is updated Enheten för forskningsstöd, FoU-enhet
Enheten för forskningsstöd är en resurs för medarbetare i Region Östergötland som behöver forskningstöd. Vi arbetar med att öka forskningskompetensen inom Region Östergötland. Enhetens medarbetare kan ge stöd i form av:- professionell handledning  - utbildningsinsatser i vetenskaplig metodik - information om forskningsmedel i alla delar av ansökningsprocessen - utvärdering av uppdrag - delta i vetenskapliga projekt - konsultationer tex.statistisk rådgivning,metodval - forskningsfaciliteter  På enheten arbetar:- FoU-handledare och - FoU-handläggareEnheten för forskningsstöd samarbetar också med andra enheter, FoU-råd samt Linköpings universitet.Länk till Enheten för forskningsstöd
Users associated with the unit: Lotta Didriksson Larsson (Administrator), Agneta Andersson, Ebba Berglund, Lars Falk, Peter Garvin, Johan Lyth, Lena Näsström, Anna Lena Nylander, Janna Skagerström, Nahreen Tynngård, Lars Valter, Lisa Viktorsson, Ann-Britt Wiréhn, Pia Yngman-Uhlin
Unit is updated Enheten för forskningsstöd, Ledstaben Region Östergötland, Financial unit, FoU-enhet
Enheten för forskningsstöd på Ledningsstaben arbetar med att strategiskt stötta forskningen.  
Users associated with the unit: Lotta Didriksson Larsson (Administrator), Anna Lundborg, Chris Svensson, Ann-Britt Wiréhn
Unit is updated Enheten för forskningsstöd, Region Östergötland, Anslagsgivare
Region Östergötlands motiv för engagemang i Forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) är behovet av kunskapsutveckling för att kunna effektivisera och utveckla uppgifterna som sjukvårdshuvudman, regional aktör och arbetsgivare.
Users associated with the unit: Anna Lena Nylander (Administrator), Agneta Andersson, Göran Atterfors, Ebba Berglund, Lotta Didriksson Larsson, Yvonne Jonsson
Unit is updated Externa medel med behörighet, FoU-rådet i Södra Älvsborg, Financial unit
Externa medel som tilldelas personer som är behöriga att söka medel från FoU-rådet, men inte faller under de befintliga rekvirerande enheterna.
Unit is updated Fakturaadress FORSS, Financial unit
Forskningsrådet i Sydöstra Sverige
Users associated with the unit: Agneta Andersson (Administrator)
Unit is updated Fakturaadress: Region Östergötland, Financial unit
Förvaltare av sökbara FoU-medel i Region Östergötland
Users associated with the unit: Anna Lena Nylander (Administrator), Agneta Andersson, Lotta Didriksson Larsson, Yvonne Jonsson
Unit is updated Far North Queensland Hospital Foundation, Financial unit
Far North Queensland Hospital Foundation hand out research grants.
Users associated with the unit: Tony Franz (Administrator)
Unit is updated Federation University Australia, Financial unit

Users associated with the unit: Tara Harle (Administrator), Drew Aras, Cassandra Hamilton
Unit is not updated. Unit information may be incorrect Flyktingmedicinskt centrum, Financial unit
Flyktingmedicinskt centrum
Users associated with the unit: Andreas Westöö (Administrator)

Search unit, from akademiska
http://au.researchweb.org/is/akademiska/unit/search?search=&type=&listgroup=20&start=2