Search unit
information Information about search function
Enter the unit name or the beginning of the name.
search for:
Search gave 278 hits in 0 seconds
Units
Unit is updated PVC Primärvårdscentrum Östergötland, Financial unit
Primärvården inom Region Östergötland
Users associated with the unit: Elina Petersen (Administrator), Mats Holtström, Anton Undevall, Vanessa Vasquez
Unit is updated Region Västerbotten. Anslagsgivare för ALF-medel, TUA-medel och egna forskningsanslag., Anslagsgivare
Forskning FoU-kansliet ansvarar för att tillkännage, handlägga och följa upp Region Västerbottens egna forskninganslag däribland treåriga spjutspetsmedel och ettåriga forskningsmedel för dem i början av sin forskningskarriär. Detsamma gäller för ALF- och TUA-medlen. Övergripande är uppgiften att utgöra ett stöd till Regionens ledning och till forskare, samt verksamheter som bedriver klinisk forskning.Region Västerbotten får varje år ersättning från staten enligt avtalet om läkarutbildning och forskning (ALF) och tandläkarutbildningsavtalet (TUA), dessa medel fördelas till kliniskt inriktad patientnära forskning.
Users associated with the unit: Helén Simon (Administrator), Anette Ekman, Linda Rislund
Unit is updated Regionala forskningsrådet U/Ö, Financial unit
Regionala forskningsrådet U/Ö utdelar medel till forskare inom Uppsala-Örebroregionen .
Unit is updated Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro - RFR, Anslagsgivare
Unit is updated Regionhälsan, Financial unit

Users associated with the unit: Birgitta Elfström (Administrator), Rebecka Claesson, Kjell-Åke Persson, Annika Sjövall
Unit is updated Regionledningskontorets avdelningar, Region Jönköpings län, Financial unit
Ekonomienhet för rekvirering av forskningsanslag till Regionledningskontorets avdelningar inom Region Jönköpings län.
Users associated with the unit: Johnny Nilsson
Unit is updated Rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum, Financial unit
Unit is updated Reumatikerfonden, Anslagsgivare

Users associated with the unit: Yvonne Enman
Unit is updated Riktade FoU-medel Folktandvården, Region Uppsala, Anslagsgivare
Folktandvården i Uppsala län utlyser medel för forskning två gånger per år, i maj och november. FoU-medlen riktar sig till personer med begränsad erfarenhet av FoU-arbete eller till personer som befinner sig i början av sin forskarkarriär. Sökande som har disputerat kan söka medel för att starta projekt, men förväntas även ha extern finansiering vid en förnyad ansökan för projektet. För att ansöka om forsknings- och utvecklingsmedel måste du vara anställd av Folktandvården i Uppsala län. Ansökan skall gälla ett forskningsprojekt med anknytning till Folktandvårdens verksamhet.Folktandvården Uppsala län
Users associated with the unit: Helene Lindroth (Administrator), Pia Gabre, Eva Hedman
Unit is updated SC-Anestesi, intensivvård, operation US/ViN, Övrig enhet
Enheten består av Intensivvårdsklinik, Operationscentrum och Sterilenhet för hela Östergötland.
Users associated with the unit: Jonas Andersson (Administrator), Anton Friman, Elin Karlsson
Unit is updated SC-Hand- och plastikkir klin, Financial unit
Hand- och plastikkirurgiska klin är en del av Sinnescentrum
Users associated with the unit: Jonas Andersson (Administrator), Elin Karlsson
Unit is updated SC-Käkkliniken, Financial unit
Käkkliniken är en del av Sinnescentrum
Users associated with the unit: Jonas Andersson (Administrator), Elin Karlsson, Marwa Rawandouzi
Unit is updated SC-Neurofys, Financial unit
Neurofys är en del av Sinnescentrum
Users associated with the unit: Jonas Andersson (Administrator), Elin Karlsson
Unit is updated SC-Neurokirurgiska klin, Financial unit
Neurokirurgiska klin är en del av Sinnescentrum
Users associated with the unit: Jonas Andersson (Administrator), Elin Karlsson
Unit is updated SC-Ögon US, Financial unit
Ögonkliniken US är den av Sinnescentrum
Users associated with the unit: Jonas Andersson (Administrator), Elin Karlsson, Marwa Rawandouzi
Unit is updated SC-Ögon ViN, Financial unit
Ögonklin ViN är en del av Sinnescentrum
Users associated with the unit: Jonas Andersson (Administrator), Elin Karlsson, Marwa Rawandouzi
Unit is updated SC-Öron US, Financial unit
Öronkliniken US är en del av Sinnescentrum
Users associated with the unit: Jonas Andersson (Administrator), Elin Karlsson, Marwa Rawandouzi
Unit is updated SC-Öron ViN, Financial unit
Öronkliniken ViN är en del av Sinnescentrum
Users associated with the unit: Jonas Andersson (Administrator), Elin Karlsson, Marwa Rawandouzi
Unit is updated SC-Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Financial unit
Rehab medicinska kliniken är en del av Sinnescentrum
Users associated with the unit: Jonas Andersson (Administrator), Elin Karlsson
Unit is updated SC-Smärt- och Rehabiliteringscentrum (SoRC), Financial unit
Smärt- och rehabiliteringscentrum består av följande enheter: Smärt- och Rehabiliteringsenheten, US Smärtenheterna i Motala, Linköping och Norrköping Till Smärt- och rehabiliteringscentrum kan personer med långvarig komplicerad smärta remitteras för diagnostisering, multidisciplinär bedömning, behandling och rehabilitering. Vi är en länsövergripande specialistresurs. Smärtenheterna i Linköping, Motala och Norrköping är konsult till moderklinikerna vad gäller akut och kronisk smärtproblematik för inneliggande patienter.
Users associated with the unit: Jonas Andersson (Administrator), Anton Friman, Elin Karlsson

Search unit, from akademiska
http://au.researchweb.org/is/akademiska/unit/search?search=&type=&listgroup=20&start=11