Search unit
information Information about search function
Enter the unit name or the beginning of the name.
search for:
Search gave 277 hits in 0 seconds
Units
Unit is updated Centrum för forskning och utveckling Uppsala universitet/Region Gävleborg, FoU-enhet
Region Gävleborgs FoU-enhet har som uppgift att stimulera till ökat forsknings- och utvecklingsarbete. Till FoU-enheten har Uppsala universitet lagt ett centrum för klinisk forskning. Tillsammans bildar de Centrum för forskning och utveckling, Uppsala universitet/Region Gävleborg,Länk till Centrum för Forskning och Utveckling Uppsala universitet/Region Gävleborg
Users associated with the unit: Maria Lindh (Administrator), Lennart Fredriksson, Sara Gustavsson, Ulrika Östlund, Dag Rissén, Lise-Lotte Sundgren, Mia Wadelius, Katarina Wijk
Unit is updated Centrum för klinisk forskning (CKF), Region Värmland, FoU-enhet
Centrum för klinisk forskning, CKF, Landstinget i Värmland, stödjer och utvecklar den kliniska forskningen inom såväl hälso- och sjukvård som tandvård.
Users associated with the unit: Pia H Lundberg (Administrator), Fredrik Carlstedt, Louise Emilsson, Kersti Theander, Laura von Kobyletzki
Unit is updated Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF), FoU-enhet
Ett samarbete mellan Uppsala universitet och Region Dalarna för att stödja den kliniska forskningen inom primärvård och specialistvård.Länk till Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF)
Users associated with the unit: Cecilia Lundgren (Administrator), Karin Björling, Erica Schytt
Unit is updated Centrum för klinisk forskning Region Sörmland, Financial unit, FoU-enhet, Anslagsgivare
Centrum för klinisk forskning i Region Sörmland. Anslagsgivare för anställda inom Region Sörmland.
Users associated with the unit: Pernilla Larsson (Administrator)
Unit is updated Centrum för klinisk forskning Region Västmanland, FoU-enhet
Region Västmanland, tillsammans med Uppsala universitet, satsar på utveckling av patientnära forskning, vars delar lokaliserats till Västmanlands sjukhus Västerås. Centrum för klinisk forskning Västerås är en satsning där den patientnära forskningen sker i direkt kontakt med patienter, till exempel läkemedelstudier eller andra terapistudier. En annan typ av forskning, som sker vid CKF Västerås, är en så kallad översättningsforskning, vilket betyder att man överför de grundläggande kunskaperna, som oftast kommer från universiteten, till praktik vid kliniskt arbete.Länk till Forskning och Innovation - Region Västmanland
Users associated with the unit: Mariana Ehn (Administrator), Cecilia Åslund, Leif Bergkvist, Lena Burström, Emelie Condén, Marie-Louise Engström, Mats Enlund, Michaela Eriksson, Ulrika Lorentzon Fagerberg, Hanna Frid, Helena Granstam Björneklett, Pär Hedberg, Charlotta Hellström, Ann-Christin Johansson, Annika Kärnsund, Birgitta Kerstis, Jerzy Leppert, Monica Löfvander, Lars Lööf, Sara Lövenhag, Magdalena Mattebo, Kent Nilsson, Marja-Leena Ojutkangas, Susanne Olofsdotter, Elisabet Rodby Bousquet, Andreas Rosenblad, Lisa Söderström, Marie-Louise Södersved Källestedt, Karin Sonnby, Åke Tegelberg, Sofia Vadlin, Margareta Widarsson, Tony Wiklund
Unit is updated Centrum för Oral Rehabilitering, Linköping, Financial unit
Centrum för Oral Rehabilitering är en specialistklinik för behandling av tandförluster, tandlossning och bettfysiologiska problem. Kliniken behandlar grava skador på tändernas fäste, utför komplicerad protetisk behandling samt komplicerade rot-behandlingar. I Motala behandlas enbart tandlossningssjukdomar (paradontologi).
Users associated with the unit: Jonas Erni
Unit is updated CKOC Hematologklinik, Financial unit
Ingår i Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård
Users associated with the unit: Åsa Ekholm (Administrator), Karin Äijä, Senad Beganovic, Inger Fornander, Birgitta Karlsson Brefält, Ann-Louis Päivinen
Unit is updated CKOC Kirurgklinik US, Financial unit
Ingår i Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård
Users associated with the unit: Åsa Ekholm (Administrator), Karin Äijä, Senad Beganovic, Birgitta Karlsson Brefält, Ann-Louis Päivinen
Unit is updated CKOC Kirurgklinik ViN, Financial unit
Ingår i Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård
Users associated with the unit: Åsa Ekholm (Administrator), Karin Äijä, Senad Beganovic, Birgitta Karlsson Brefält, Ann-Louis Päivinen
Unit is updated CKOC Lungmedicinklinik, Financial unit
Ingår i Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård
Users associated with the unit: Åsa Ekholm (Administrator), Karin Äijä, Senad Beganovic, Birgitta Karlsson Brefält, Ann-Louis Päivinen
Unit is updated CKOC Onkologklinik, Financial unit
Ingår i Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård
Users associated with the unit: Åsa Ekholm (Administrator), Karin Äijä, Senad Beganovic, Birgitta Karlsson Brefält, Ann-Louis Päivinen
Unit is updated CKOC Urologkliniken, Financial unit
Ingår i Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård
Users associated with the unit: Åsa Ekholm (Administrator), Karin Äijä, Senad Beganovic, Birgitta Karlsson Brefält, Ann-Louis Päivinen
Unit is not updated. Unit information may be incorrect CKOC, Ortopedkliniken US, Financial unit
Ett länscentrum inom Landstinget i Östergötland
Users associated with the unit: Teréz Zara Hanqvist (Administrator), Åsa Ekholm
Unit is updated CKOC, Ortopedkliniken ViN, Financial unit

Users associated with the unit: Åsa Ekholm (Administrator), Karin Äijä, Senad Beganovic, Birgitta Karlsson Brefält, Ann-Louis Päivinen
Unit is updated CMIV, Linköpings universitet (Center for Medical Image Science and Visualization), Financial unit
Center for Medical Image Science and Visualization
Users associated with the unit: Catrin Nejdeby (Administrator)
Unit is updated Colac Area Health, Financial unit
Unit is updated CVU, Financial unit

Users associated with the unit: Patrik Söderlund (Administrator)
Unit is updated CVU-Centrum för verksamhetsstöd och utveckling (kortet ska ev avvecklas, finns ett kort som heter CHV som kan byta namn till CVU, där ligger nyare medel), Financial unit
Clinicum Test och innovation Regionalt cancercentrum sydöst Smittskydd och vårdhygien Verksamhetsutveckling vård och hälsa (fd Enheten för hälsoanalys) Regionalt biobankscentrum sydöst Registercentrum sydost (RSCO) Centrum för sällsynta diagnoser  
Users associated with the unit: Patrik Söderlund (Administrator), Kjerstin Strandh
Unit is valid, needs to be updated DC Medicinsk strålningsfysik, Financial unit
medicinsk strålningsfysik, ingår i Diagnostikcentrum (tidigare radiofysik)
Users associated with the unit: Maria Bjerke (Administrator)
Unit is updated DC_Farm (Klinisk Farmakologi), Financial unit
Laboratoriet utför läkemedelsanalyser och toxikologiska analyser.
Users associated with the unit: Maria Bjerke (Administrator)

Search unit, from akademiska
http://au.researchweb.org/is/akademiska/unit/search?search=&type=&listgroup=20&start=1