Blekinge FoU AB | Unit

Blekinge FoU AB

Unit information

name:
Blekinge FoU AB
description:

Blekinge FoU är en nätverksbaserad sammanslutning av tidigare medarbetare och projektassocierade vid f.d. Blekinge FoU-enhet. Samtliga har omfattande erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete, forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) inom kommuner och landsting.

Målsättning med organisationen är att förvalta kunskaper och metoder från Blekinge FoU-enhet och samtidigt göra väl beprövade utredningskoncept tillgängliga för kommuner och landsting i hela Sverige. Organisationens målgrupp är främst vård- och omsorgsförvaltningar.

Blekinge FoU erbjuder i huvudsak två typer av tjänster:

- Genomförandet av kvalificerade utredningar och framtagande av planerings- och
beslutsunderlag

- Konsultstöd i utvecklingsarbete (bollplank, handledning) och organisation av
utbildningsinsatser

address:
Östra Rönneholmsvägen 17
zip code and city:
211 47 Malmö
phone:
040 23 11 12 eller 0733 16 33 02
e-mail:
url-link:
http://blekingefou.se
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit
Unit is updated | verified: 2019-06-18 |

Blekinge FoU AB | Unit, from akademiska
http://au.researchweb.org/is/akademiska/unit/841