ALF-enheten och ekonomiavdelningen LU | Unit

ALF-enheten och ekonomiavdelningen LU

Unit information

name:
ALF-enheten och ekonomiavdelningen LU
description:
ALF-enheten prioriterar ALF-medel för disputerade anställda inom Region Skåne eller medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Fakultetsmedel prioriteras av ekonomiavdelningen.
address:
Medicinska fakultetens kansli, BMC F13
zip code and city:
221 84 LUND
phone:
046-222 47 70
e-mail:
url-link:
type of unit:
Unit is updated | verified: 2013-11-20 |

ALF-enheten och ekonomiavdelningen LU | Unit, from akademiska
http://au.researchweb.org/is/akademiska/unit/561