BKC - Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland | Unit

BKC - Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland

Unit information

name:
BKC - Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
description:

Verksamheten omfattar allt från intensivvård av för tidigt födda barn till vård och behandling av barn och ungdomar med olika slags sjukdomar.
Vi har lasarettsansluten hemsjukvård för vissa barn, barn-LAH.
Inom kliniken finns även tillgång till lekterapi, skola, dietist och sjukgymnastik för barn.

Vi vårdar barn från Östergötland men även barn från andra landsting som kommer till oss för specialistvård.

address:
Universitetssjukhuset
zip code and city:
581 85 Linköping
phone:
010-1031421
e-mail:
url-link:
type of unit:
Financial unit

users associated with the unit

users associated with unit
Unit is updated | verified: 2019-08-28 |

BKC - Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland | Unit, from akademiska
http://au.researchweb.org/is/akademiska/unit/176