FoU i Västra Götalandsregionen
Diagnostik av äldre med depression i primärvården
Diagnostik av äldre med depression i primärvården
Project number : 393
Created by: Maria Magnil, 2005-11-18
Last revised by: Maria Magnil, 2015-04-22
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Kommer senare

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

N/A

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Ingen av ovanstående


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Academic Dissertations
Works consisting of formal presentations made usually to fulfill requirements for an academic degree.
Depressive Disorder
An affective disorder manifested by either a dysphoric mood or loss of interest or pleasure in usual activities. The mood disturbance is prominent and relatively persistent.
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.
Mood Disorders
Those disorders that have a disturbance in mood as their predominant feature.
Aged
A person 65 through 79 years of age. For a person older than 79 years, AGED, 80 AND OVER is available.
Geriatrics
The branch of medicine concerned with the physiological and pathological aspects of the aged, including the clinical problems of senescence and senility.
Geriatric Nursing
Nursing care of the aged patient given in the home, the hospital, or special institutions such as nursing homes, psychiatric institutions, etc.
Diagnosis
The determination of the nature of a disease or condition, or the distinguishing of one disease or condition from another. Assessment may be made through physical examination, laboratory tests, or the likes. Computerized programs may be used to enhance the decision-making process.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Brämaregården vårdcentral (Göteborg)

Medarbetare

Karin Björkstedt
Annan tjänstetitel, Linköpings Universitet
Lena Janmarker
Specialistsjuksköterska, Brämaregårdens Vårdcentral

Tutor

Cecilia Björkelund
Läkare, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Ronny Gunnarsson
Docent, James Cook University Australia and R&D unit for primary health care Sodra Alvsborg County Sweden

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet slutfört

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2000-09-06

Datum då projektet är slutrapporterat

2012-12-31

Diagnostik av äldre med depression i primärvården, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://au.researchweb.org/is/vgr/project/393